STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TAR (TARCZYNSKI)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 197 836,00 205 639,00 247 601,00 235 682,00 256 161,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 517,00 4 701,00 19 330,00 17 476,00 11 840,00
Zysk (strata) brutto 9 020,00 2 374,00 17 194,00 7 805,00 5 623,00
Zysk (strata) netto 7 133,00 1 749,00 13 742,00 7 032,00 4 215,00
Aktywa razem 705 144,00 636 606,00 680 305,00 705 144,00 745 695,00
Kapitał własny 214 427,00 193 611,00 206 950,00 214 427,00 216 007,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 346,94 11 346,94 11 346,94 11 346,94 11 346,94
Wartość księgowa na jedną akcję 18,90 17,06 18,24 18,90 19,04
Zysk (strata) na jedną akcję 0,63 0,15 1,21 0,62 0,37
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 187 503,00 234 585,00 254 453,00 201 240,00 246 465,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 609,00 4 311,00 18 781,00 17 011,00 13 893,00
Zysk (strata) brutto 9 106,00 1 967,00 16 622,00 7 332,00 7 676,00
Zysk (strata) netto 7 219,00 1 342,00 13 170,00 6 559,00 6 268,00
Aktywa razem 621 871,00 631 449,00 674 478,00 699 939,00 741 416,00
Kapitał własny 193 343,00 188 933,00 201 565,00 208 708,00 212 034,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 346,94 11 346,94 11 346,94 11 346,94 11 346,94
Wartość księgowa na jedną akcję 17,04 16,65 17,76 18,39 18,69
Zysk (strata) na jedną akcję 0,64 0,12 1,16 0,58 0,55
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 550 002,00 657 679,00 737 696,00 766 250,00 886 758,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 25 865,00 13 675,00 37 524,00 47 601,00 53 024,00
Zysk (strata) brutto 23 024,00 12 624,00 29 803,00 34 542,00 36 393,00
Zysk (strata) netto 19 277,00 11 166,00 24 421,00 28 457,00 29 657,00
Aktywa razem 413 749,00 475 200,00 520 186,00 619 000,00 705 144,00
Kapitał własny 133 346,00 137 787,00 164 498,00 190 952,00 214 427,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 346,94 11 346,94 11 346,94 11 346,94 11 346,94
Wartość księgowa na jedną akcję 11,75 12,14 14,50 16,83 18,90
Zysk (strata) na jedną akcję 1,70 0,98 2,15 2,51 2,61
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 541 951,00 648 160,00 732 843,00 760 418,00 877 782,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 32 210,00 19 696,00 36 572,00 44 875,00 51 711,00
Zysk (strata) brutto 25 020,00 12 587,00 28 828,00 31 781,00 35 027,00
Zysk (strata) netto 20 024,00 9 866,00 23 447,00 25 697,00 28 291,00
Aktywa razem 416 460,00 476 638,00 519 428,00 614 356,00 699 939,00
Kapitał własny 143 218,00 146 423,00 162 917,00 186 545,00 208 708,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 346,94 11 346,94 11 346,94 11 346,94 11 346,94
Wartość księgowa na jedną akcję 12,62 12,90 14,36 16,44 18,39
Zysk (strata) na jedną akcję 1,77 0,87 2,07 2,27 2,49
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
25.04.2014 2015 Noble Securities 567 000 9 800 -
25.04.2014 2014 Noble Securities 507 000 9 200 -
25.04.2014 2012 Noble Securities 387 000 10 800 -
25.04.2014 2016 Noble Securities 577 000 10 100 -
24.04.2014 2013 Noble Securities 448 000 9 300 -