STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TAR (TARCZYNSKI)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 181 070,00 180 766,00 204 132,00 200 283,00 197 836,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 237,00 -6 264,00 18 416,00 25 211,00 11 517,00
Zysk (strata) brutto 8 061,00 -8 282,00 16 030,00 18 734,00 9 020,00
Zysk (strata) netto 5 693,00 -6 144,00 12 255,00 16 654,00 7 133,00
Aktywa razem 545 735,00 561 724,00 588 568,00 619 000,00 626 512,00
Kapitał własny 170 191,00 152 857,00 165 340,00 190 952,00 197 664,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 346,94 11 346,94 11 346,94 11 346,94 11 346,94
Wartość księgowa na jedną akcję 15,00 13,47 14,57 16,83 17,42
Zysk (strata) na jedną akcję 0,50 -0,54 1,08 1,47 0,63
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 180 912,00 174 731,00 199 762,00 205 013,00 200 236,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 152,00 -3 631,00 20 465,00 17 889,00 11 609,00
Zysk (strata) brutto 7 975,00 -9 781,00 18 061,00 15 525,00 9 106,00
Zysk (strata) netto 5 607,00 -8 398,00 13 828,00 14 660,00 7 219,00
Aktywa razem 545 179,00 559 626,00 586 051,00 614 356,00 621 871,00
Kapitał własny 168 511,00 158 962,00 173 068,00 186 545,00 193 343,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 346,94 11 346,94 11 346,94 11 346,94 11 346,94
Wartość księgowa na jedną akcję 14,85 14,01 15,25 16,44 17,04
Zysk (strata) na jedną akcję 0,49 -0,74 1,22 1,29 0,64
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 501 785,00 550 002,00 657 679,00 737 696,00 766 250,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 983,00 25 865,00 13 675,00 37 524,00 47 601,00
Zysk (strata) brutto 14 956,00 23 024,00 12 624,00 29 803,00 34 542,00
Zysk (strata) netto 12 522,00 19 277,00 11 166,00 24 421,00 28 457,00
Aktywa razem 384 558,00 413 749,00 475 200,00 520 186,00 619 000,00
Kapitał własny 116 867,00 133 346,00 137 787,00 164 498,00 190 952,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 346,94 11 346,94 11 346,94 11 346,94 11 346,94
Wartość księgowa na jedną akcję 10,30 11,75 12,14 14,50 16,83
Zysk (strata) na jedną akcję 1,10 1,70 0,98 2,15 2,51
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 494 401,00 541 951,00 648 160,00 732 843,00 760 418,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21 609,00 32 210,00 19 696,00 36 572,00 44 875,00
Zysk (strata) brutto 14 968,00 25 020,00 12 587,00 28 828,00 31 781,00
Zysk (strata) netto 11 678,00 20 024,00 9 866,00 23 447,00 25 697,00
Aktywa razem 385 831,00 416 460,00 476 638,00 519 428,00 614 356,00
Kapitał własny 123 098,00 143 218,00 146 423,00 162 917,00 186 545,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 346,94 11 346,94 11 346,94 11 346,94 11 346,94
Wartość księgowa na jedną akcję 10,85 12,62 12,90 14,36 16,44
Zysk (strata) na jedną akcję 1,03 1,77 0,87 2,07 2,27
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
25.04.2014 2015 Noble Securities 567 000 9 800 -
25.04.2014 2014 Noble Securities 507 000 9 200 -
25.04.2014 2012 Noble Securities 387 000 10 800 -
25.04.2014 2016 Noble Securities 577 000 10 100 -
24.04.2014 2013 Noble Securities 448 000 9 300 -