STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SAR (SARE)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 2 713,00 2 478,00 2 586,00 2 230,00 1 997,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -222,00 -617,00 -736,00 -350,00 -179,00
Zysk (strata) brutto 2 596,00 -618,00 -721,00 -387,00 4 175,00
Zysk (strata) netto 2 500,00 -581,00 -725,00 -367,00 4 187,00
Aktywa razem 20 528,00 22 047,00 20 839,00 23 647,00 25 305,00
Kapitał własny 16 012,00 15 431,00 12 167,00 15 175,00 19 362,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 291,55 2 291,55 2 291,55 2 485,78 2 485,78
Wartość księgowa na jedną akcję 6,99 6,73 5,31 6,11 7,79
Zysk (strata) na jedną akcję 1,09 -0,25 -0,32 -0,15 1,68
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 12 620,00 11 333,00 14 322,00 13 967,00 14 792,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 606,00 -226,00 -643,00 -315,00 -93,00
Zysk (strata) brutto 1 435,00 -224,00 -642,00 -390,00 -216,00
Zysk (strata) netto 934,00 -359,00 -701,00 -330,00 -341,00
Aktywa razem 36 687,00 35 859,00 40 132,00 40 707,00 43 130,00
Kapitał własny 27 977,00 27 618,00 24 688,00 28 010,00 27 668,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 291,55 2 291,55 2 291,55 2 485,78 2 485,78
Wartość księgowa na jedną akcję 12,21 12,05 10,77 11,27 11,13
Zysk (strata) na jedną akcję 0,44 -0,16 -0,31 -0,13 -0,16
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 7 640,00 9 463,00 9 791,00 10 536,00 10 401,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 710,00 890,00 220,00 -1 020,00 -1 660,00
Zysk (strata) brutto 317,00 653,00 1 665,00 289,00 1 171,00
Zysk (strata) netto 142,00 583,00 1 439,00 173,00 1 067,00
Aktywa razem 10 096,00 11 045,00 12 347,00 13 983,00 20 839,00
Kapitał własny 9 051,00 9 955,00 10 941,00 11 114,00 12 167,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 215,50 2 215,50 2 291,55 2 291,55 2 291,55
Wartość księgowa na jedną akcję 4,09 4,49 4,77 4,85 5,31
Zysk (strata) na jedną akcję 0,06 0,26 0,63 0,08 0,47
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 25 021,00 38 260,00 41 342,00 45 966,00 48 334,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 610,00 6 247,00 5 338,00 4 320,00 1 639,00
Zysk (strata) brutto 2 007,00 5 286,00 5 235,00 4 197,00 1 479,00
Zysk (strata) netto 1 066,00 3 790,00 3 545,00 2 420,00 437,00
Aktywa razem 19 784,00 25 423,00 29 623,00 34 593,00 40 132,00
Kapitał własny 14 298,00 18 388,00 21 458,00 23 898,00 24 688,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 215,50 2 215,50 2 291,55 2 291,55 2 291,55
Wartość księgowa na jedną akcję 6,45 8,30 9,36 10,43 10,77
Zysk (strata) na jedną akcję 0,48 1,71 1,55 1,06 0,19
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
10.04.2017 2019 East Value Research 61 340 7 150 -
10.04.2017 2018 East Value Research 55 550 6 440 -
10.04.2017 2017 East Value Research 50 070 5 730 -
01.04.2017 2015 East Value Research 38 260 3 790 -
01.04.2017 2016 East Value Research 41 340 3 550 -
10.10.2016 2018 East Value Research 46 040 6 490 -
10.10.2016 2017 East Value Research 41 520 6 020 -
10.10.2016 2016 East Value Research 37 500 4 520 -
01.10.2016 2015 East Value Research 38 260 3 790 -
01.10.2016 2014 East Value Research 25 020 1 070 -