STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IPL (IMPEL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 10 389,00 10 547,00 9 792,00 10 256,00 12 484,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 425,00 310,00 -3 376,00 -1 552,00 8 375,00
Zysk (strata) brutto 11 279,00 -12,00 -2 211,00 -561,00 8 352,00
Zysk (strata) netto 10 122,00 -746,00 -2 141,00 -2 218,00 8 306,00
Aktywa razem 271 811,00 275 347,00 291 815,00 304 561,00 312 511,00
Kapitał własny 221 888,00 221 142,00 218 879,00 216 661,00 224 967,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 865,18 12 865,18 12 865,18 12 865,18 12 865,18
Wartość księgowa na jedną akcję 17,25 17,19 17,01 16,84 17,49
Zysk (strata) na jedną akcję 0,79 -0,06 -0,17 -0,17 0,65
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 540 675,00 548 932,00 559 716,00 534 763,00 555 623,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 558,00 17 203,00 5 867,00 8 360,00 12 904,00
Zysk (strata) brutto 9 454,00 12 061,00 2 426,00 4 024,00 7 442,00
Zysk (strata) netto 5 391,00 6 616,00 -2 778,00 2 069,00 4 336,00
Aktywa razem 1 000 430,00 1 003 678,00 1 010 139,00 1 081 636,00 1 113 191,00
Kapitał własny 325 361,00 331 791,00 319 560,00 321 749,00 326 010,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 865,18 12 865,18 12 865,18 12 865,18 12 865,18
Wartość księgowa na jedną akcję 25,29 25,79 24,84 25,01 25,34
Zysk (strata) na jedną akcję 0,42 0,51 -0,22 0,16 0,34
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 35 599,00 37 076,00 49 738,00 67 575,00 42 033,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 109,00 18 254,00 19 986,00 24 467,00 10 693,00
Zysk (strata) brutto 20 681,00 20 264,00 21 609,00 24 261,00 12 244,00
Zysk (strata) netto 19 785,00 21 314,00 18 721,00 17 895,00 8 557,00
Aktywa razem 220 569,00 217 856,00 301 992,00 286 737,00 291 815,00
Kapitał własny 176 264,00 178 291,00 212 820,00 230 750,00 218 879,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 865,18 12 865,18 12 865,18 12 865,18 12 865,18
Wartość księgowa na jedną akcję 13,70 13,86 16,54 17,94 17,01
Zysk (strata) na jedną akcję 1,54 1,66 1,46 1,39 0,67
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 720 115,00 1 851 317,00 2 066 629,00 2 255 930,00 2 172 475,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 53 109,00 48 057,00 41 916,00 36 645,00 44 303,00
Zysk (strata) brutto 40 033,00 33 349,00 26 817,00 21 120,00 29 543,00
Zysk (strata) netto 30 451,00 22 897,00 20 016,00 9 672,00 13 255,00
Aktywa razem 836 322,00 894 795,00 978 292,00 1 005 985,00 1 010 139,00
Kapitał własny 292 579,00 296 153,00 302 680,00 316 155,00 319 560,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 865,18 12 865,18 12 865,18 12 865,18 12 865,18
Wartość księgowa na jedną akcję 22,74 23,02 23,53 24,57 24,84
Zysk (strata) na jedną akcję 2,37 1,78 1,56 0,75 1,03
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
15.03.2011 2013 BM BGŻ S.A. 1 446 500 56 300 -
15.03.2011 2011 BM BGŻ S.A. 1 251 700 55 800 -
15.03.2011 2012 BM BGŻ S.A. 1 351 800 55 400 -
23.02.2011 2010 DM AmerBrokers S.A. 1 133 038 44 188 -
22.02.2011 2009 DM AmerBrokers S.A. 1 068 904 33 508 -
16.11.2004 2004 zarząd 557 000 -31 000 -
17.05.2004 2004 zarząd 537 000 29 000 PODTRZYMANA
02.03.2004 2005 CA IB Securities S.A. 34 200 GK
02.03.2004 2004 CA IB Securities S.A. 29 300 GK
27.02.2004 2004 zarząd 536 000 29 000 -