STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IPL (IMPEL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 9 792,00 10 256,00 12 484,00 11 972,00 11 132,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 376,00 -1 552,00 8 375,00 7 447,00 -1 456,00
Zysk (strata) brutto -2 211,00 -561,00 8 352,00 7 961,00 -1 640,00
Zysk (strata) netto -2 141,00 -2 218,00 8 306,00 7 828,00 -1 576,00
Aktywa razem 291 815,00 304 561,00 312 511,00 312 384,00 314 272,00
Kapitał własny 218 879,00 216 661,00 224 967,00 232 795,00 231 193,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 865,18 12 865,18 12 865,18 12 865,18 12 865,18
Wartość księgowa na jedną akcję 17,01 16,84 17,49 18,10 17,97
Zysk (strata) na jedną akcję -0,17 -0,17 0,65 0,61 -0,12
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 559 716,00 534 763,00 555 623,00 559 188,00 562 406,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 867,00 8 360,00 12 904,00 17 416,00 10 474,00
Zysk (strata) brutto 2 426,00 4 024,00 7 442,00 12 062,00 4 114,00
Zysk (strata) netto -2 778,00 2 069,00 4 336,00 6 791,00 488,00
Aktywa razem 1 010 139,00 1 081 636,00 1 113 191,00 1 102 692,00 1 125 812,00
Kapitał własny 319 560,00 321 749,00 326 010,00 333 252,00 333 106,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 865,18 12 865,18 12 865,18 12 865,18 12 865,18
Wartość księgowa na jedną akcję 24,84 25,01 25,34 25,90 25,89
Zysk (strata) na jedną akcję -0,22 0,16 0,34 0,53 0,04
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 37 076,00 49 738,00 67 575,00 42 033,00 45 844,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 254,00 19 986,00 24 467,00 10 693,00 12 814,00
Zysk (strata) brutto 20 264,00 21 609,00 24 261,00 12 244,00 14 112,00
Zysk (strata) netto 21 314,00 18 721,00 17 895,00 8 557,00 12 340,00
Aktywa razem 217 856,00 301 992,00 286 737,00 291 815,00 314 272,00
Kapitał własny 178 291,00 212 820,00 230 750,00 218 879,00 231 193,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 865,18 12 865,18 12 865,18 12 865,18 12 865,18
Wartość księgowa na jedną akcję 13,86 16,54 17,94 17,01 17,97
Zysk (strata) na jedną akcję 1,66 1,46 1,39 0,67 0,96
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 1 851 317,00 2 066 629,00 2 255 930,00 2 172 475,00 2 211 979,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 48 057,00 41 916,00 36 645,00 44 303,00 49 154,00
Zysk (strata) brutto 33 349,00 26 817,00 21 120,00 29 543,00 27 642,00
Zysk (strata) netto 22 897,00 20 016,00 9 672,00 13 255,00 13 685,00
Aktywa razem 894 795,00 978 292,00 1 005 985,00 1 010 139,00 1 125 812,00
Kapitał własny 296 153,00 302 680,00 316 155,00 319 560,00 333 106,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 865,18 12 865,18 12 865,18 12 865,18 12 865,18
Wartość księgowa na jedną akcję 23,02 23,53 24,57 24,84 25,89
Zysk (strata) na jedną akcję 1,78 1,56 0,75 1,03 1,06
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
15.03.2011 2013 BM BGŻ S.A. 1 446 500 56 300 -
15.03.2011 2011 BM BGŻ S.A. 1 251 700 55 800 -
15.03.2011 2012 BM BGŻ S.A. 1 351 800 55 400 -
23.02.2011 2010 DM AmerBrokers S.A. 1 133 038 44 188 -
22.02.2011 2009 DM AmerBrokers S.A. 1 068 904 33 508 -
16.11.2004 2004 zarząd 557 000 -31 000 -
17.05.2004 2004 zarząd 537 000 29 000 PODTRZYMANA
02.03.2004 2005 CA IB Securities S.A. 34 200 GK
02.03.2004 2004 CA IB Securities S.A. 29 300 GK
27.02.2004 2004 zarząd 536 000 29 000 -