STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PGO (PGODLEW)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 65 152,00 73 168,00 66 233,00 48 880,00 49 162,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 104,00 10 851,00 13 641,00 7 073,00 2 454,00
Zysk (strata) brutto 6 322,00 10 162,00 12 256,00 7 886,00 1 044,00
Zysk (strata) netto 4 789,00 9 087,00 10 179,00 6 109,00 843,00
Aktywa razem 343 184,00 374 132,00 364 028,00 344 149,00 342 315,00
Kapitał własny 179 839,00 205 927,00 216 110,00 222 333,00 222 171,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 96 300,00 96 300,00 96 300,00 96 300,00 96 300,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,87 2,14 2,24 2,31 2,31
Zysk (strata) na jedną akcję 0,05 0,09 0,11 0,06 0,01
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 107 256,00 109 310,00 96 986,00 80 307,00 85 747,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 406,00 11 206,00 11 516,00 5 556,00 5 339,00
Zysk (strata) brutto 10 614,00 10 630,00 10 468,00 5 531,00 3 392,00
Zysk (strata) netto 8 853,00 9 265,00 7 863,00 -2 224,00 3 253,00
Aktywa razem 450 900,00 457 416,00 443 554,00 424 051,00 423 413,00
Kapitał własny 267 554,00 275 863,00 283 480,00 282 144,00 282 523,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 96 300,00 96 300,00 96 300,00 96 300,00 96 300,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,78 2,87 2,94 2,93 2,93
Zysk (strata) na jedną akcję 0,09 0,10 0,08 -0,02 0,03
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 6 623,00 8 329,00 14 182,00 253 011,00 253 433,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 668,00 -3 145,00 -3 454,00 30 506,00 38 669,00
Zysk (strata) brutto 952,00 38 647,00 9 565,00 27 979,00 36 626,00
Zysk (strata) netto 1 059,00 38 605,00 9 683,00 22 066,00 30 164,00
Aktywa razem 201 056,00 217 612,00 200 264,00 339 182,00 344 149,00
Kapitał własny 134 394,00 172 999,00 147 054,00 192 034,00 222 333,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 96 300,00 96 300,00 96 300,00 96 300,00 96 300,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,40 1,80 1,53 1,99 2,31
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 0,40 0,10 0,23 0,31
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 310 134,00 298 845,00 360 692,00 407 248,00 393 859,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 34 047,00 25 359,00 9 931,00 23 529,00 38 684,00
Zysk (strata) brutto 32 862,00 23 683,00 8 251,00 21 380,00 37 243,00
Zysk (strata) netto 38 154,00 20 600,00 6 870,00 13 944,00 23 757,00
Aktywa razem 378 549,00 378 241,00 418 729,00 408 112,00 424 051,00
Kapitał własny 249 317,00 269 532,00 244 060,00 257 571,00 282 144,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 96 300,00 96 300,00 96 300,00 96 300,00 96 300,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,59 2,80 2,53 2,68 2,93
Zysk (strata) na jedną akcję 0,40 0,21 0,07 0,15 0,25