STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PGO (PGODLEW)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 66 899,00 3 506,00 3 569,00 65 152,00 73 168,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 488,00 -1 334,00 -2 176,00 7 104,00 10 851,00
Zysk (strata) brutto 9 321,00 -1 776,00 -2 587,00 6 322,00 10 162,00
Zysk (strata) netto 7 584,00 -1 654,00 -2 281,00 4 789,00 9 087,00
Aktywa razem 201 509,00 194 049,00 193 423,00 343 184,00 374 132,00
Kapitał własny 149 303,00 147 650,00 145 363,00 179 839,00 205 927,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 96 300,00 96 300,00 96 300,00 96 300,00 96 300,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,55 1,53 1,51 1,87 2,14
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 -0,02 -0,02 0,05 0,09
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 109 760,00 97 263,00 91 155,00 107 256,00 109 310,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 715,00 8 462,00 -10 589,00 10 406,00 11 206,00
Zysk (strata) brutto 8 883,00 9 176,00 -10 974,00 10 614,00 10 630,00
Zysk (strata) netto 7 125,00 7 818,00 -11 929,00 8 853,00 9 265,00
Aktywa razem 411 378,00 419 069,00 408 112,00 450 900,00 457 416,00
Kapitał własny 260 595,00 270 018,00 257 571,00 267 554,00 275 863,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 96 300,00 96 300,00 96 300,00 96 300,00 96 300,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,71 2,80 2,68 2,78 2,87
Zysk (strata) na jedną akcję 0,07 0,08 -0,12 0,09 0,10
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 2 384,00 6 623,00 8 329,00 14 182,00 13 877,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -188,00 -3 668,00 -3 145,00 -3 454,00 -6 227,00
Zysk (strata) brutto 10 028,00 952,00 38 647,00 9 565,00 -2 400,00
Zysk (strata) netto 10 046,00 1 059,00 38 605,00 9 683,00 -1 686,00
Aktywa razem 228 126,00 201 056,00 217 612,00 200 264,00 193 423,00
Kapitał własny 133 333,00 134 394,00 172 999,00 147 054,00 145 363,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 96 300,00 96 300,00 96 300,00 96 300,00 96 300,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,39 1,40 1,80 1,53 1,51
Zysk (strata) na jedną akcję 0,10 0,01 0,40 0,10 -0,02
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 293 777,00 310 134,00 298 845,00 360 692,00 407 248,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 22 705,00 34 047,00 25 359,00 9 931,00 23 529,00
Zysk (strata) brutto 22 363,00 32 862,00 23 683,00 8 251,00 21 380,00
Zysk (strata) netto 17 710,00 38 154,00 20 600,00 6 870,00 13 944,00
Aktywa razem 372 715,00 378 549,00 378 241,00 418 729,00 408 112,00
Kapitał własny 210 334,00 249 317,00 269 532,00 244 060,00 257 571,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 96 300,00 96 300,00 96 300,00 96 300,00 96 300,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,18 2,59 2,80 2,53 2,68
Zysk (strata) na jedną akcję 0,18 0,40 0,21 0,07 0,15