STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ZMT (ZAMET)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 397,00 1 250,00 1 247,00 1 262,00 1 857,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 50,00 -132,00 351,00 40,00 19,00
Zysk (strata) brutto 414,00 -225,00 460,00 48,00 -15 052,00
Zysk (strata) netto 942,00 -788,00 836,00 -606,00 -18 314,00
Aktywa razem 131 920,00 119 092,00 119 221,00 118 616,00 103 687,00
Kapitał własny 113 708,00 112 920,00 113 755,00 113 149,00 94 843,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 105 920,00 105 920,00 105 920,00 105 920,00 105 920,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,07 1,07 1,07 1,07 0,90
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 -0,01 0,01 -0,01 -0,17
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 50 174,00 44 244,00 53 105,00 55 679,00 50 383,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 399,00 2 578,00 6 355,00 6 332,00 -19 910,00
Zysk (strata) brutto 2 910,00 2 502,00 6 461,00 5 360,00 -20 139,00
Zysk (strata) netto 2 674,00 1 344,00 5 210,00 3 718,00 -16 271,00
Aktywa razem 206 826,00 202 914,00 208 748,00 217 539,00 200 717,00
Kapitał własny 120 332,00 121 676,00 127 065,00 130 532,00 114 721,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 105 920,00 105 920,00 105 920,00 105 920,00 105 920,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,14 1,15 1,20 1,23 1,08
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 0,01 0,05 0,04 -0,15
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 156 321,00 158 001,00 0,00 4 055,00 5 616,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 549,00 -21 439,00 -4 335,00 651,00 277,00
Zysk (strata) brutto 18 636,00 -109 010,00 12 496,00 427,00 -14 770,00
Zysk (strata) netto 15 819,00 -99 148,00 5 356,00 1 976,00 -18 873,00
Aktywa razem 255 349,00 245 276,00 165 266,00 131 920,00 103 687,00
Kapitał własny 177 508,00 107 208,00 112 897,00 113 708,00 94 843,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 96 300,00 105 920,00 105 920,00 105 920,00 105 920,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,84 1,01 1,07 1,07 0,90
Zysk (strata) na jedną akcję 0,16 -0,94 0,05 0,02 -0,18
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 205 934,00 186 220,00 167 578,00 178 612,00 203 411,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 335,00 -62 954,00 -6 233,00 8 596,00 -4 645,00
Zysk (strata) brutto 17 288,00 -65 864,00 11 588,00 8 430,00 -5 816,00
Zysk (strata) netto 13 954,00 -77 078,00 8 557,00 6 727,00 -5 999,00
Aktywa razem 265 816,00 329 838,00 194 434,00 206 826,00 200 717,00
Kapitał własny 154 272,00 106 180,00 115 184,00 120 332,00 114 721,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 96 300,00 105 920,00 105 920,00 105 920,00 105 920,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,60 1,00 1,09 1,14 1,08
Zysk (strata) na jedną akcję 0,15 -0,73 0,08 0,06 -0,06
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
16.07.2012 2012 DM Millennium 183 200 21 000 29,4 mln zł EBIT