STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AIT (AITON)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 3 538,00 3 247,00 3 690,00 3 620,00 3 429,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 366,00 -58,00 5,00 -35,00 35,00
Zysk (strata) brutto 367,00 -72,00 -6,00 -43,00 27,00
Zysk (strata) netto 277,00 -82,00 -57,00 -43,00 -13,00
Aktywa razem 11 362,00 10 900,00 10 816,00 10 792,00 10 252,00
Kapitał własny 8 025,00 7 943,00 7 885,00 7 842,00 7 830,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 307,28 11 307,28 11 307,28 11 307,28 11 307,28
Wartość księgowa na jedną akcję 0,71 0,70 0,70 0,69 0,69
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 -0,01 -0,01 -0,00 -0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ' IIQ'13 IIIQ'13 IIQ'14 IIIQ'14
Przychody netto ze sprzedaży - 2 969,00 2 932,00 3 277,00 3 691,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 219,00 112,00 339,00 717,00
Zysk (strata) brutto - 217,00 57,00 311,00 688,00
Zysk (strata) netto - 206,00 44,00 201,00 442,00
Aktywa razem - 9 268,00 6 080,00 14 291,00 14 102,00
Kapitał własny - 3 990,00 1 001,00 7 618,00 8 143,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 10 122,73 10 122,73 11 131,82 11 131,82
Wartość księgowa na jedną akcję - 0,39 0,10 0,68 0,73
Zysk (strata) na jedną akcję - 0,02 0,00 0,02 0,04
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 14 056,00 15 263,00 14 178,00 14 997,00 14 022,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 269,00 1 857,00 1 725,00 1 564,00 742,00
Zysk (strata) brutto 2 181,00 1 467,00 1 667,00 1 538,00 711,00
Zysk (strata) netto 1 626,00 1 019,00 1 158,00 1 142,00 464,00
Aktywa razem 14 286,00 13 093,00 12 339,00 11 332,00 10 816,00
Kapitał własny 8 803,00 8 388,00 8 533,00 8 552,00 7 885,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 131,82 11 265,82 11 265,82 11 307,28 11 307,28
Wartość księgowa na jedną akcję 0,79 0,75 0,76 0,76 0,70
Zysk (strata) na jedną akcję 0,15 0,09 0,10 0,10 0,04