STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ATM


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 33 875,00 34 572,00 34 703,00 35 680,00 35 785,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 651,00 2 226,00 577,00 5 136,00 4 814,00
Zysk (strata) brutto 2 430,00 -2 413,00 2 080,00 1 460,00 -888,00
Zysk (strata) netto 2 114,00 -2 936,00 2 424,00 806,00 -1 452,00
Aktywa razem 425 236,00 417 595,00 430 383,00 581 384,00 575 263,00
Kapitał własny 160 475,00 157 031,00 161 842,00 164 227,00 162 172,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 36 343,34 36 343,34 36 343,34 36 343,34 36 343,34
Wartość księgowa na jedną akcję 4,42 4,32 4,45 4,52 4,46
Zysk (strata) na jedną akcję 0,06 -0,08 0,07 0,02 -0,04
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'12 IQ'13 IIQ'13 IIIQ'13 IVQ'13
Przychody netto ze sprzedaży 45 017,00 41 859,00 42 193,00 42 063,00 44 217,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 309,00 5 939,00 6 803,00 6 031,00 7 549,00
Zysk (strata) brutto 6 250,00 4 663,00 5 394,00 4 518,00 5 936,00
Zysk (strata) netto 3 777,00 2 621,00 4 768,00 4 091,00 160,00
Aktywa razem 359 168,00 358 218,00 366 961,00 379 522,00 371 334,00
Kapitał własny 229 174,00 232 795,00 232 213,00 236 401,00 236 104,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 36 343,34 36 343,34 36 343,34 36 343,34 36 343,34
Wartość księgowa na jedną akcję 6,31 6,41 6,39 6,51 6,50
Zysk (strata) na jedną akcję 0,10 0,07 0,13 0,11 0,00
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 154 464,00 131 483,00 132 050,00 132 985,00 136 620,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21 572,00 10 722,00 7 350,00 13 512,00 7 475,00
Zysk (strata) brutto 10 300,00 8 782,00 -10 917,00 12 793,00 3 269,00
Zysk (strata) netto 8 068,00 5 640,00 -9 791,00 9 777,00 2 019,00
Aktywa razem 399 628,00 407 445,00 399 617,00 422 972,00 430 383,00
Kapitał własny 234 686,00 231 799,00 224 670,00 245 979,00 161 842,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 36 343,34 36 343,34 36 343,34 36 343,34 36 343,34
Wartość księgowa na jedną akcję 6,46 6,38 6,18 6,77 4,45
Zysk (strata) na jedną akcję 0,22 0,16 -0,27 0,27 0,06
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2009 2010 2011 2012 2013
Przychody netto ze sprzedaży 286 462,00 401 779,00 177 828,00 180 395,00 170 332,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 878,00 33 150,00 16 890,00 24 952,00 26 323,00
Zysk (strata) brutto 9 708,00 24 909,00 13 322,00 15 343,00 20 511,00
Zysk (strata) netto 9 828,00 20 438,00 17 497,00 11 795,00 11 640,00
Aktywa razem 366 719,00 536 865,00 538 638,00 359 168,00 371 334,00
Kapitał własny 247 817,00 267 462,00 275 771,00 229 174,00 236 104,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 36 343,34 36 343,34 36 343,34 36 343,34 36 343,34
Wartość księgowa na jedną akcję 6,82 7,36 7,59 6,31 6,50
Zysk (strata) na jedną akcję 0,27 0,56 0,48 0,33 0,32
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
15.09.2012 2012 Dresdner Kleinwort Benson 198 180 13 700 23,78 mln zł EBIT
29.01.2007 2007 DM PKO BP 204 330 28 890 -
29.01.2007 2008 DM PKO BP 224 760 29 760 -
25.08.2004 2005 DM Millennium 6 000 -
25.08.2004 2005 zarząd 8 000 -
25.08.2004 2004 DM Millennium 4 200 -
23.08.2004 2004 DM PKO BP 93 559 4 431 -
23.08.2004 2005 DM PKO BP 104 926 5 534 -
21.06.2004 2003 zarząd 73 000 1 800 -
21.06.2004 2004 zarząd 90 000 5 000 -