STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CZT (CZTOREBKA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 136,00 126,00 126,00 126,00 126,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -23,00 -606,00 -128,00 -2 399,00 -254,00
Zysk (strata) brutto -430,00 -19 112,00 -567,00 -5 483,00 -648,00
Zysk (strata) netto -430,00 -19 007,00 -567,00 -5 168,00 -648,00
Aktywa razem 235 751,00 217 720,00 217 836,00 213 350,00 213 526,00
Kapitał własny 192 303,00 173 295,00 172 728,00 167 560,00 166 912,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 75 026,07 75 026,07 75 026,07 75 026,07 75 026,07
Wartość księgowa na jedną akcję 2,56 2,31 2,30 2,23 2,23
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 -0,25 -0,01 -0,07 -0,01
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 402,00 566,00 560,00 1 580,00 2 522,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 262,00 -6 386,00 1 325,00 -6 088,00 -5 905,00
Zysk (strata) brutto -1 451,00 -14 600,00 -941,00 -7 240,00 -7 518,00
Zysk (strata) netto -1 451,00 -13 304,00 -941,00 -6 025,00 -7 518,00
Aktywa razem 316 521,00 300 979,00 309 430,00 308 308,00 301 548,00
Kapitał własny 184 895,00 171 591,00 170 650,00 164 625,00 157 107,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 75 026,07 75 026,07 75 026,07 75 026,07 75 026,07
Wartość księgowa na jedną akcję 2,46 2,29 2,28 2,19 2,09
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 -0,18 -0,01 -0,08 -0,10
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 28 601,00 19 277,00 10 596,00 6 749,00 764,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 557,00 1 371,00 2 758,00 -1 411,00 -1 377,00
Zysk (strata) brutto -56 919,00 -147 180,00 -107 290,00 -243 756,00 -59 196,00
Zysk (strata) netto -57 239,00 -225 418,00 -117 391,00 -243 639,00 -59 324,00
Aktywa razem 865 682,00 634 718,00 513 764,00 274 676,00 217 720,00
Kapitał własny 819 065,00 593 647,00 476 257,00 232 619,00 173 295,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 75 026,07 75 026,07 75 026,07 75 026,07 75 026,07
Wartość księgowa na jedną akcję 10,92 7,91 6,35 3,10 2,31
Zysk (strata) na jedną akcję -0,76 -3,01 -1,57 -3,25 -0,79
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 60 372,00 65 596,00 47 001,00 24 827,00 2 095,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 859,00 -43 632,00 -110 818,00 -247 256,00 -16 466,00
Zysk (strata) brutto 4 744,00 -62 948,00 -98 642,00 -268 327,00 -33 549,00
Zysk (strata) netto -129 862,00 -71 168,00 -116 516,00 -232 711,00 -36 774,00
Aktywa razem 1 103 093,00 754 194,00 600 097,00 341 060,00 300 979,00
Kapitał własny 658 088,00 549 187,00 442 607,00 209 896,00 171 591,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 75 026,07 75 026,07 75 026,07 75 026,07 75 026,07
Wartość księgowa na jedną akcję 8,77 7,32 5,90 2,80 2,29
Zysk (strata) na jedną akcję -1,73 -0,95 -1,55 -3,10 -0,49