STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

RBS (ROBINSON)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 4 775,00 2 737,00 2 866,00 5 552,00 4 750,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 533,00 -294,00 -113,00 1 094,00 257,00
Zysk (strata) brutto 481,00 231,00 -11,00 956,00 144,00
Zysk (strata) netto 375,00 271,00 -11,00 815,00 109,00
Aktywa razem 21 230,00 20 318,00 20 743,00 22 754,00 21 296,00
Kapitał własny 10 660,00 10 895,00 10 913,00 11 570,00 11 679,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 870,89 1 870,89 1 870,89 1 870,89 1 870,89
Wartość księgowa na jedną akcję 5,70 5,82 5,83 6,18 6,24
Zysk (strata) na jedną akcję 0,20 0,15 -0,01 0,44 0,06
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'15 IIIQ'15 IVQ'15 IQ'16 IIQ'16
Przychody netto ze sprzedaży 8 163,00 5 726,00 4 346,00 3 287,00 6 691,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 886,00 408,00 -199,00 -391,00 953,00
Zysk (strata) brutto 754,00 224,00 -191,00 -507,00 750,00
Zysk (strata) netto 713,00 119,00 -196,00 -510,00 750,00
Aktywa razem 20 134,00 17 480,00 16 391,00 16 442,00 20 952,00
Kapitał własny 5 723,00 5 841,00 5 062,00 5 380,00 8 016,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 564,64 1 564,64 1 564,64 1 564,64 1 870,89
Wartość księgowa na jedną akcję 3,66 3,73 3,24 3,44 4,29
Zysk (strata) na jedną akcję 0,46 0,08 -0,13 -0,33 0,40
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 14 187,00 15 577,00 14 661,00 14 988,00 15 202,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 693,00 615,00 983,00 936,00 1 140,00
Zysk (strata) brutto 432,00 350,00 482,00 1 731,00 1 501,00
Zysk (strata) netto 429,00 175,00 371,00 1 573,00 1 303,00
Aktywa razem 15 665,00 15 839,00 18 052,00 18 915,00 20 318,00
Kapitał własny 5 347,00 5 609,00 8 260,00 9 740,00 10 895,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 564,64 1 564,64 1 870,89 1 870,89 1 870,89
Wartość księgowa na jedną akcję 3,42 3,59 4,42 5,21 5,82
Zysk (strata) na jedną akcję 0,27 0,11 0,20 0,84 0,70
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015
Przychody netto ze sprzedaży - 12 701,00 12 126,00 16 540,00 21 043,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 604,00 -149,00 711,00 728,00
Zysk (strata) brutto - 153,00 -526,00 138,00 298,00
Zysk (strata) netto - 102,00 -505,00 128,00 68,00
Aktywa razem - 12 341,00 12 510,00 16 108,00 16 391,00
Kapitał własny - 4 870,00 4 845,00 5 191,00 5 062,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 1 444,64 1 564,64 1 564,64 1 564,64
Wartość księgowa na jedną akcję - 3,37 3,10 3,32 3,24
Zysk (strata) na jedną akcję - 0,07 -0,32 0,08 0,04