STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

RBS (ROBINSON)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 2 866,00 5 552,00 4 750,00 2 894,00 2 783,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -113,00 1 094,00 257,00 -469,00 -282,00
Zysk (strata) brutto -11,00 956,00 144,00 -538,00 -315,00
Zysk (strata) netto -11,00 815,00 109,00 -538,00 -315,00
Aktywa razem 20 743,00 22 754,00 21 296,00 19 736,00 20 086,00
Kapitał własny 10 913,00 11 570,00 11 679,00 11 339,00 11 025,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 870,89 1 870,89 1 870,89 1 870,89 1 870,89
Wartość księgowa na jedną akcję 5,83 6,18 6,24 6,06 5,89
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 0,44 0,06 -0,29 -0,17
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'15 IIIQ'15 IVQ'15 IQ'16 IIQ'16
Przychody netto ze sprzedaży 8 163,00 5 726,00 4 346,00 3 287,00 6 691,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 886,00 408,00 -199,00 -391,00 953,00
Zysk (strata) brutto 754,00 224,00 -191,00 -507,00 750,00
Zysk (strata) netto 713,00 119,00 -196,00 -510,00 750,00
Aktywa razem 20 134,00 17 480,00 16 391,00 16 442,00 20 952,00
Kapitał własny 5 723,00 5 841,00 5 062,00 5 380,00 8 016,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 564,64 1 564,64 1 564,64 1 564,64 1 870,89
Wartość księgowa na jedną akcję 3,66 3,73 3,24 3,44 4,29
Zysk (strata) na jedną akcję 0,46 0,08 -0,13 -0,33 0,40
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 15 577,00 14 661,00 14 988,00 15 202,00 16 062,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 615,00 983,00 936,00 1 140,00 755,00
Zysk (strata) brutto 350,00 482,00 1 731,00 1 501,00 521,00
Zysk (strata) netto 175,00 371,00 1 573,00 1 303,00 456,00
Aktywa razem 15 839,00 18 052,00 18 915,00 20 318,00 19 736,00
Kapitał własny 5 609,00 8 260,00 9 740,00 10 895,00 11 339,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 564,64 1 870,89 1 870,89 1 870,89 1 870,89
Wartość księgowa na jedną akcję 3,59 4,42 5,21 5,82 6,06
Zysk (strata) na jedną akcję 0,11 0,20 0,84 0,70 0,24
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015
Przychody netto ze sprzedaży - 12 701,00 12 126,00 16 540,00 21 043,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 604,00 -149,00 711,00 728,00
Zysk (strata) brutto - 153,00 -526,00 138,00 298,00
Zysk (strata) netto - 102,00 -505,00 128,00 68,00
Aktywa razem - 12 341,00 12 510,00 16 108,00 16 391,00
Kapitał własny - 4 870,00 4 845,00 5 191,00 5 062,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 1 444,64 1 564,64 1 564,64 1 564,64
Wartość księgowa na jedną akcję - 3,37 3,10 3,32 3,24
Zysk (strata) na jedną akcję - 0,07 -0,32 0,08 0,04