STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KPL (KINOPOL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 36 062,00 35 624,00 41 662,00 35 889,00 41 500,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 405,00 4 122,00 5 683,00 3 215,00 3 626,00
Zysk (strata) brutto 4 808,00 3 564,00 4 937,00 2 574,00 3 037,00
Zysk (strata) netto 4 670,00 2 408,00 4 489,00 2 085,00 2 169,00
Aktywa razem 268 260,00 269 563,00 275 657,00 284 318,00 280 115,00
Kapitał własny 163 082,00 165 468,00 169 957,00 172 042,00 168 265,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 19 821,40 19 821,40 19 821,40 19 821,40 19 821,40
Wartość księgowa na jedną akcję 8,23 8,35 8,57 8,68 8,49
Zysk (strata) na jedną akcję 0,24 0,12 0,23 0,11 0,11
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 33 662,00 37 892,00 46 868,00 41 630,00 47 906,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 33 427,00 4 959,00 -1 553,00 5 471,00 8 517,00
Zysk (strata) brutto 32 829,00 4 288,00 -2 407,00 4 716,00 7 818,00
Zysk (strata) netto 32 350,00 3 346,00 -2 590,00 3 834,00 6 380,00
Aktywa razem 206 101,00 203 307,00 208 349,00 219 490,00 214 188,00
Kapitał własny 84 289,00 80 719,00 79 357,00 83 739,00 83 182,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 19 821,40 19 821,40 19 821,40 19 821,40 19 821,40
Wartość księgowa na jedną akcję 4,25 4,07 4,00 4,23 4,20
Zysk (strata) na jedną akcję 1,63 0,17 -0,13 0,19 0,32
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 98 291,00 106 394,00 119 301,00 132 540,00 146 225,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 834,00 20 198,00 22 370,00 13 596,00 18 553,00
Zysk (strata) brutto 16 004,00 19 939,00 21 956,00 12 423,00 16 389,00
Zysk (strata) netto 14 201,00 17 348,00 18 098,00 8 841,00 13 415,00
Aktywa razem 231 033,00 227 598,00 230 441,00 230 679,00 275 657,00
Kapitał własny 184 678,00 182 205,00 180 462,00 167 688,00 169 957,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 19 821,40 19 821,40 19 821,40 19 821,40 19 821,40
Wartość księgowa na jedną akcję 9,32 9,19 9,10 8,46 8,57
Zysk (strata) na jedną akcję 0,72 0,88 0,91 0,45 0,68
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 100 389,00 107 057,00 113 936,00 123 333,00 149 158,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 725,00 20 742,00 18 372,00 21 223,00 41 568,00
Zysk (strata) brutto 16 383,00 20 945,00 17 953,00 20 050,00 39 182,00
Zysk (strata) netto 13 084,00 16 422,00 15 310,00 15 909,00 36 282,00
Aktywa razem 97 422,00 97 472,00 130 606,00 123 496,00 208 349,00
Kapitał własny 74 395,00 71 335,00 66 441,00 59 499,00 79 357,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 19 821,40 19 821,40 19 821,40 19 821,40 19 821,40
Wartość księgowa na jedną akcję 3,75 3,60 3,35 3,00 4,00
Zysk (strata) na jedną akcję 0,66 0,83 0,77 0,80 1,83
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
19.11.2012 2014 Trigon 116 800 18 200 -
19.11.2012 2013 Trigon 113 200 17 700 -
19.11.2012 2012 Trigon 102 500 14 600 -
01.11.2012 2010 Trigon 48 500 10 400 -
01.11.2012 2011 Trigon 84 700 8 500 -
01.11.2012 2009 Trigon 35 200 6 100 -