STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KPL (KINOPOL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 35 889,00 41 500,00 38 432,00 45 986,00 40 644,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 296,00 3 626,00 1 739,00 4 876,00 2 061,00
Zysk (strata) brutto 2 655,00 3 037,00 1 955,00 4 293,00 1 255,00
Zysk (strata) netto 2 166,00 2 169,00 1 693,00 3 302,00 1 011,00
Aktywa razem 284 318,00 280 115,00 284 124,00 285 951,00 291 820,00
Kapitał własny 172 042,00 168 265,00 169 927,00 173 980,00 174 991,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 19 821,40 19 821,40 19 821,40 19 821,40 19 821,40
Wartość księgowa na jedną akcję 8,68 8,49 8,57 8,78 8,83
Zysk (strata) na jedną akcję 0,11 0,11 0,09 0,17 0,05
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 41 630,00 47 906,00 43 372,00 68 686,00 49 965,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 559,00 8 517,00 3 335,00 8 780,00 5 910,00
Zysk (strata) brutto 4 804,00 7 818,00 2 621,00 8 118,00 5 063,00
Zysk (strata) netto 3 920,00 6 380,00 1 782,00 6 547,00 4 201,00
Aktywa razem 219 490,00 214 188,00 226 350,00 224 889,00 235 639,00
Kapitał własny 83 739,00 83 182,00 85 832,00 89 440,00 94 154,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 19 821,40 19 821,40 19 821,40 19 821,40 19 821,40
Wartość księgowa na jedną akcję 4,23 4,20 4,33 4,51 4,75
Zysk (strata) na jedną akcję 0,20 0,32 0,09 0,33 0,21
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 106 394,00 119 301,00 132 540,00 146 225,00 161 807,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 198,00 22 370,00 13 596,00 18 755,00 13 456,00
Zysk (strata) brutto 19 939,00 21 956,00 12 423,00 16 591,00 11 859,00
Zysk (strata) netto 17 348,00 18 098,00 8 841,00 13 617,00 9 249,00
Aktywa razem 227 598,00 230 441,00 230 679,00 276 408,00 285 951,00
Kapitał własny 182 205,00 180 462,00 167 688,00 170 708,00 173 980,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 19 821,40 19 821,40 19 821,40 19 821,40 19 821,40
Wartość księgowa na jedną akcję 9,19 9,10 8,46 8,61 8,78
Zysk (strata) na jedną akcję 0,88 0,91 0,45 0,69 0,47
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 107 057,00 113 936,00 123 333,00 149 158,00 201 594,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 742,00 18 372,00 21 223,00 41 671,00 26 103,00
Zysk (strata) brutto 20 945,00 17 953,00 20 050,00 39 285,00 23 273,00
Zysk (strata) netto 16 422,00 15 310,00 15 909,00 36 425,00 18 543,00
Aktywa razem 97 472,00 130 606,00 123 496,00 201 493,00 224 889,00
Kapitał własny 71 335,00 66 441,00 59 499,00 77 198,00 89 440,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 19 821,40 19 821,40 19 821,40 19 821,40 19 821,40
Wartość księgowa na jedną akcję 3,60 3,35 3,00 3,90 4,51
Zysk (strata) na jedną akcję 0,83 0,77 0,80 1,84 0,94
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
19.11.2012 2014 Trigon 116 800 18 200 -
19.11.2012 2013 Trigon 113 200 17 700 -
19.11.2012 2012 Trigon 102 500 14 600 -
01.11.2012 2010 Trigon 48 500 10 400 -
01.11.2012 2011 Trigon 84 700 8 500 -
01.11.2012 2009 Trigon 35 200 6 100 -