STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GTC


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 4 825,00 3 417,00 4 183,00 4 252,00 3 819,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 989,00 -1 933,00 -8 682,00 -7 848,00 -9 477,00
Zysk (strata) brutto 103 121,00 94 206,00 96 610,00 82 757,00 104 401,00
Zysk (strata) netto 92 683,00 97 743,00 98 108,00 84 259,00 98 696,00
Aktywa razem 5 218 470,00 5 140 557,00 5 269 206,00 5 286 156,00 5 204 029,00
Kapitał własny 4 231 834,00 4 244 311,00 4 367 729,00 4 449 570,00 4 328 000,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 470 303,50 483 537,00 483 537,00 483 537,00 483 537,00
Wartość księgowa na jedną akcję 9,00 8,78 9,03 9,20 8,95
Zysk (strata) na jedną akcję 0,20 0,20 0,20 0,17 0,20
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 160 603,00 164 234,00 166 175,00 169 804,00 179 164,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 144 112,00 142 363,00 139 256,00 134 552,00 156 153,00
Zysk (strata) brutto 114 802,00 108 243,00 103 806,00 100 200,00 119 734,00
Zysk (strata) netto 92 683,00 97 743,00 98 108,00 84 259,00 98 696,00
Aktywa razem 10 161 140,00 10 010 579,00 10 134 775,00 10 662 565,00 10 597 587,00
Kapitał własny 4 231 834,00 4 244 311,00 4 367 729,00 4 449 570,00 4 328 000,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 470 303,50 483 537,00 483 537,00 483 537,00 483 537,00
Wartość księgowa na jedną akcję 9,00 8,78 9,03 9,20 8,95
Zysk (strata) na jedną akcję 0,20 0,20 0,20 0,17 0,20
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 14 058,00 13 105,00 17 609,00 19 338,00 17 735,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -8 825,00 -17 772,00 -18 214,00 -28 999,00 -16 306,00
Zysk (strata) brutto 44 046,00 294 486,00 490 279,00 645 964,00 399 991,00
Zysk (strata) netto -856 391,00 305 257,00 694 868,00 663 195,00 389 399,00
Aktywa razem 3 288 070,00 3 827 367,00 4 419 045,00 4 801 298,00 5 269 206,00
Kapitał własny 1 944 023,00 2 712 932,00 3 483 600,00 3 908 283,00 4 367 729,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 351 310,29 460 216,48 460 216,48 470 303,50 483 537,00
Wartość księgowa na jedną akcję 5,53 5,90 7,57 8,31 9,03
Zysk (strata) na jedną akcję -2,44 0,66 1,51 1,41 0,81
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 520 153,00 491 035,00 524 814,00 548 111,00 656 040,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -528 443,00 385 675,00 677 770,00 942 556,00 580 475,00
Zysk (strata) brutto -822 236,00 234 532,00 545 952,00 800 637,00 452 402,00
Zysk (strata) netto -777 009,00 190 712,00 694 868,00 663 195,00 389 399,00
Aktywa razem 6 466 183,00 6 646 024,00 8 137 904,00 9 103 445,00 10 134 775,00
Kapitał własny 2 085 166,00 2 738 192,00 3 483 600,00 3 908 283,00 4 367 729,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 351 310,29 460 216,48 460 216,48 470 303,50 483 537,00
Wartość księgowa na jedną akcję 5,94 5,95 7,57 8,31 9,03
Zysk (strata) na jedną akcję -2,21 0,41 1,51 1,41 0,81
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
16.03.2015 2015 DM BDM S.A. 124 100 36 100 wynik w mln EUR
16.03.2015 2016 DM BDM S.A. 121 600 24 700 -
18.04.2013 2013 DM IDM SA 139 900 12 900 -
18.04.2013 2015 DM IDM SA 132 100 44 600 -
18.04.2013 2014 DM IDM SA 133 000 45 900 -
18.04.2013 2012 DM IDM SA 147 600 -96 000 -
16.11.2008 2008 DM IDM SA 162 100 157 700 -
16.11.2008 2009 DM IDM SA 243 300 164 600 -
13.05.2008 2009 DM IDM SA 657 800 396 700 -
13.05.2008 2008 DM IDM SA 223 000 129 200 -