STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PKP (PKPCARGO)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 959 700,00 868 500,00 881 800,00 862 000,00 743 600,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 69 000,00 -2 600,00 31 300,00 -57 500,00 -103 000,00
Zysk (strata) brutto 54 200,00 16 600,00 14 200,00 -65 800,00 -124 200,00
Zysk (strata) netto 41 700,00 15 400,00 5 600,00 -71 000,00 -102 400,00
Aktywa razem 6 572 100,00 6 548 000,00 6 435 300,00 7 020 300,00 6 809 500,00
Kapitał własny 3 356 800,00 3 302 400,00 3 292 400,00 3 210 400,00 3 072 200,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 44 786,92 44 786,92 44 786,92 44 786,92 44 786,92
Wartość księgowa na jedną akcję 74,95 73,74 73,51 71,68 68,60
Zysk (strata) na jedną akcję 0,93 0,34 0,13 -1,59 -2,29
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 1 260 900,00 1 164 400,00 1 191 300,00 1 165 000,00 1 035 700,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 86 900,00 15 000,00 80 900,00 -39 400,00 -105 600,00
Zysk (strata) brutto 68 900,00 -900,00 61 000,00 -55 500,00 -138 900,00
Zysk (strata) netto 53 100,00 -5 200,00 50 800,00 -62 700,00 -114 400,00
Aktywa razem 7 533 000,00 7 493 900,00 7 414 700,00 7 991 300,00 7 756 200,00
Kapitał własny 3 537 100,00 3 464 100,00 3 504 800,00 3 423 300,00 3 264 800,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 44 786,92 44 786,92 44 786,92 44 786,92 44 786,92
Wartość księgowa na jedną akcję 78,98 77,35 78,26 76,44 72,90
Zysk (strata) na jedną akcję 1,19 -0,12 1,13 -1,40 -2,55
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 3 482 380,00 3 219 005,00 3 563 600,00 3 910 800,00 3 572 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -115 180,00 -31 111,00 149 700,00 318 200,00 40 200,00
Zysk (strata) brutto -139 107,00 -70 690,00 125 500,00 320 700,00 19 200,00
Zysk (strata) netto -114 125,00 -68 565,00 94 000,00 254 000,00 -8 300,00
Aktywa razem 5 061 316,00 5 553 725,00 5 741 100,00 5 982 300,00 7 020 300,00
Kapitał własny 3 072 316,00 3 018 440,00 3 088 900,00 3 314 600,00 3 210 400,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 44 786,92 44 786,92 44 786,92 44 786,92 44 786,92
Wartość księgowa na jedną akcję 68,60 67,40 68,97 74,01 71,68
Zysk (strata) na jedną akcję -2,55 -1,53 2,10 5,67 -0,19
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 4 363 468,00 4 371 959,00 4 689 100,00 5 183 000,00 4 781 600,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 55 911,00 -132 071,00 153 400,00 277 600,00 143 400,00
Zysk (strata) brutto 10 518,00 -150 924,00 116 500,00 243 800,00 73 500,00
Zysk (strata) netto 30 281,00 -133 772,00 81 700,00 183 900,00 36 000,00
Aktywa razem 6 102 457,00 6 508 206,00 6 645 700,00 6 806 300,00 7 991 300,00
Kapitał własny 3 333 945,00 3 260 278,00 3 317 200,00 3 483 500,00 3 423 300,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 44 786,92 44 786,92 44 786,92 44 786,92 44 786,92
Wartość księgowa na jedną akcję 74,44 72,80 74,07 77,78 76,44
Zysk (strata) na jedną akcję 0,68 -2,99 1,82 4,11 0,80
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
15.12.2018 2020 Noble Securities 5 823 000 270 000 -
15.12.2018 2018 Noble Securities 5 135 000 234 000 -
15.12.2018 2019 Noble Securities 5 712 000 311 000 -
10.06.2016 2016 DM BDM S.A. 4 557 600 1 600 -
10.06.2016 2018 DM BDM S.A. 5 240 300 196 100 -
10.06.2016 2017 DM BDM S.A. 4 880 500 98 300 -
02.11.2015 2016 Vestor DM 4 749 000 197 000 -
02.11.2015 2013 Vestor DM 4 797 000 210 000 -
02.11.2015 2015 Vestor DM 4 555 000 198 000 -
02.11.2015 2017 Vestor DM 4 958 000 262 000 -