STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PKP (PKPCARGO)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 962 500,00 997 271,00 1 038 927,00 959 700,00 868 500,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 80 100,00 113 814,00 59 251,00 69 000,00 -2 600,00
Zysk (strata) brutto 101 100,00 105 400,00 58 215,00 54 200,00 16 600,00
Zysk (strata) netto 85 400,00 82 161,00 42 655,00 41 700,00 15 400,00
Aktywa razem 5 763 200,00 5 807 505,00 5 982 300,00 6 572 100,00 6 548 000,00
Kapitał własny 3 188 100,00 3 299 801,00 3 314 600,00 3 356 800,00 3 302 400,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 44 786,92 44 786,92 44 786,92 44 786,92 44 786,92
Wartość księgowa na jedną akcję 71,18 73,68 74,01 74,95 73,74
Zysk (strata) na jedną akcję 1,91 1,83 0,95 0,93 0,34
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 281 700,00 1 318 480,00 1 377 813,00 1 260 900,00 1 164 400,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 70 300,00 141 762,00 1 888,00 86 900,00 15 000,00
Zysk (strata) brutto 63 100,00 132 392,00 -1 391,00 68 900,00 -900,00
Zysk (strata) netto 54 000,00 104 692,00 -10 346,00 53 100,00 -5 200,00
Aktywa razem 6 622 700,00 6 646 498,00 6 806 300,00 7 533 000,00 7 493 900,00
Kapitał własny 3 391 500,00 3 519 856,00 3 483 500,00 3 537 100,00 3 464 100,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 44 786,92 44 786,92 44 786,92 44 786,92 44 786,92
Wartość księgowa na jedną akcję 75,73 78,59 77,78 78,98 77,35
Zysk (strata) na jedną akcję 1,21 2,34 -0,23 1,19 -0,12
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 3 804 672,00 3 482 380,00 3 219 005,00 3 563 600,00 3 910 800,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 92 813,00 -115 180,00 -31 111,00 149 700,00 318 200,00
Zysk (strata) brutto 87 532,00 -139 107,00 -70 690,00 125 500,00 320 700,00
Zysk (strata) netto 75 607,00 -114 125,00 -68 565,00 94 000,00 254 000,00
Aktywa razem 5 354 136,00 5 061 316,00 5 553 725,00 5 741 100,00 5 982 300,00
Kapitał własny 3 256 319,00 3 072 316,00 3 018 440,00 3 088 900,00 3 314 600,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 44 786,92 44 786,92 44 786,92 44 786,92 44 786,92
Wartość księgowa na jedną akcję 72,71 68,60 67,40 68,97 74,01
Zysk (strata) na jedną akcję 1,69 -2,55 -1,53 2,10 5,67
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 4 217 073,00 4 363 468,00 4 371 959,00 4 689 100,00 5 183 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 120 927,00 55 911,00 -132 071,00 153 400,00 277 600,00
Zysk (strata) brutto 93 521,00 10 518,00 -150 924,00 116 500,00 243 800,00
Zysk (strata) netto 75 984,00 30 281,00 -133 772,00 81 700,00 183 900,00
Aktywa razem 5 680 332,00 6 102 457,00 6 508 206,00 6 645 700,00 6 806 300,00
Kapitał własny 3 331 793,00 3 333 945,00 3 260 278,00 3 317 200,00 3 483 500,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 44 786,92 44 786,92 44 786,92 44 786,92 44 786,92
Wartość księgowa na jedną akcję 74,39 74,44 72,80 74,07 77,78
Zysk (strata) na jedną akcję 1,70 0,68 -2,99 1,82 4,11
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
15.12.2018 2020 Noble Securities 5 823 000 270 000 -
15.12.2018 2018 Noble Securities 5 135 000 234 000 -
15.12.2018 2019 Noble Securities 5 712 000 311 000 -
10.06.2016 2016 DM BDM S.A. 4 557 600 1 600 -
10.06.2016 2018 DM BDM S.A. 5 240 300 196 100 -
10.06.2016 2017 DM BDM S.A. 4 880 500 98 300 -
02.11.2015 2016 Vestor DM 4 749 000 197 000 -
02.11.2015 2013 Vestor DM 4 797 000 210 000 -
02.11.2015 2015 Vestor DM 4 555 000 198 000 -
02.11.2015 2017 Vestor DM 4 958 000 262 000 -