STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BTC (BLKCHNLAB)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 5,00 1,00 0,00 14,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -106,00 -34,00 -113,00 -189,00 -133,00
Zysk (strata) brutto -106,00 -34,00 -118,00 -193,00 -133,00
Zysk (strata) netto -106,00 -34,00 -118,00 -193,00 -133,00
Aktywa razem 2 759,00 2 161,00 5 599,00 21 440,00 12 618,00
Kapitał własny 1 701,00 1 251,00 1 133,00 10 838,00 4 573,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 170,00 5 170,00 5 170,00 5 170,00 8 049,72
Wartość księgowa na jedną akcję 0,33 0,24 0,22 2,10 0,57
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 -0,01 -0,02 -0,04 -0,02
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 9 034,00 4 590,00 3 671,00 1 069,00 20,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 597,00 173,00 -1 310,00 -808,00 -1 768,00
Zysk (strata) brutto 589,00 178,00 -1 306,00 -837,00 -1 777,00
Zysk (strata) netto 440,00 142,00 -1 286,00 -837,00 -1 720,00
Aktywa razem 6 267,00 7 406,00 3 814,00 2 550,00 21 440,00
Kapitał własny 3 353,00 3 514,00 2 229,00 1 392,00 10 838,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 170,00 5 170,00 5 170,00 5 170,00 5 170,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,65 0,68 0,43 0,27 2,10
Zysk (strata) na jedną akcję 0,09 0,03 -0,25 -0,16 -0,33