STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BTC (BLKCHNLAB)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 327,00 214,00 277,00 5,00 1,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -141,00 -128,00 -56,00 -106,00 -34,00
Zysk (strata) brutto -157,00 -135,00 -56,00 -106,00 -34,00
Zysk (strata) netto -155,00 -135,00 -55,00 -106,00 -34,00
Aktywa razem 3 481,00 3 196,00 2 550,00 2 759,00 2 161,00
Kapitał własny 1 963,00 1 828,00 1 392,00 1 701,00 1 251,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 170,00 5 170,00 5 170,00 5 170,00 5 170,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,38 0,35 0,27 0,33 0,24
Zysk (strata) na jedną akcję -0,03 -0,03 -0,01 -0,02 -0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 8 969,00 9 034,00 4 590,00 3 671,00 1 069,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 401,00 597,00 173,00 -1 310,00 -808,00
Zysk (strata) brutto 389,00 589,00 178,00 -1 306,00 -837,00
Zysk (strata) netto 313,00 440,00 142,00 -1 286,00 -837,00
Aktywa razem 6 555,00 6 267,00 7 406,00 3 814,00 2 550,00
Kapitał własny 2 893,00 3 353,00 3 514,00 2 229,00 1 392,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 170,00 5 170,00 5 170,00 5 170,00 5 170,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,56 0,65 0,68 0,43 0,27
Zysk (strata) na jedną akcję 0,06 0,09 0,03 -0,25 -0,16