STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SCO (SCOPAK)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 12 920,00 9 961,00 1 325,00 63,00 58,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5 313,00 -3 308,00 -8 315,00 -3 036,00 -1 374,00
Zysk (strata) brutto -7 190,00 -4 975,00 -9 878,00 -4 543,00 -2 833,00
Zysk (strata) netto -7 096,00 -5 029,00 -9 422,00 -4 454,00 -2 257,00
Aktywa razem 94 971,00 90 830,00 83 295,00 80 888,00 79 723,00
Kapitał własny -56 402,00 -61 431,00 -70 853,00 -75 307,00 -77 564,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 918,75 5 918,75 5 918,75 5 918,75 5 918,75
Wartość księgowa na jedną akcję -9,53 -10,38 -11,97 -12,72 -13,11
Zysk (strata) na jedną akcję -1,20 -0,85 -1,59 -0,75 -0,38
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 61 661,00 60 975,00 57 473,00 54 206,00 11 407,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 212,00 -28 426,00 -11 209,00 -9 760,00 -16 033,00
Zysk (strata) brutto 170,00 -39 869,00 -21 857,00 -16 746,00 -22 229,00
Zysk (strata) netto -388,00 -41 863,00 -22 290,00 -17 346,00 -21 162,00
Aktywa razem 147 953,00 117 579,00 102 662,00 94 971,00 79 723,00
Kapitał własny 25 098,00 -16 765,00 -39 055,00 -56 402,00 -77 564,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 918,75 5 918,75 5 918,75 5 918,75 5 918,75
Wartość księgowa na jedną akcję 4,24 -2,83 -6,60 -9,53 -13,11
Zysk (strata) na jedną akcję -0,07 -7,07 -3,77 -2,93 -3,58