STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

JHM (JHMDEV)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 13 605,00 10 304,00 8 725,00 60 765,00 23 657,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 140,00 849,00 832,00 7 985,00 2 966,00
Zysk (strata) brutto 2 137,00 845,00 629,00 7 620,00 2 738,00
Zysk (strata) netto 1 717,00 663,00 905,00 5 810,00 2 166,00
Aktywa razem 352 236,00 378 470,00 410 871,00 378 650,00 389 318,00
Kapitał własny 288 566,00 289 229,00 290 134,00 295 944,00 298 111,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 69 200,00 69 200,00 69 200,00 69 200,00 69 200,00
Wartość księgowa na jedną akcję 4,17 4,18 4,19 4,28 4,31
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 0,01 0,01 0,08 0,03
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 25 075,00 21 877,00 20 262,00 72 147,00 33 551,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 760,00 4 088,00 5 733,00 11 567,00 4 997,00
Zysk (strata) brutto 3 847,00 3 215,00 4 394,00 10 471,00 3 574,00
Zysk (strata) netto 3 146,00 2 627,00 3 977,00 8 167,00 2 771,00
Aktywa razem 482 146,00 507 882,00 543 490,00 510 643,00 524 699,00
Kapitał własny 352 298,00 354 926,00 358 902,00 367 069,00 369 839,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 69 200,00 69 200,00 69 200,00 69 200,00 69 200,00
Wartość księgowa na jedną akcję 5,09 5,13 5,19 5,30 5,34
Zysk (strata) na jedną akcję 0,05 0,04 0,06 0,12 0,04
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 45 787,00 40 699,00 96 891,00 98 756,00 93 399,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 736,00 3 404,00 10 095,00 13 228,00 11 806,00
Zysk (strata) brutto 3 719,00 2 871,00 9 135,00 13 099,00 11 231,00
Zysk (strata) netto 3 044,00 2 507,00 7 357,00 10 636,00 9 095,00
Aktywa razem 311 747,00 337 873,00 319 800,00 346 310,00 378 650,00
Kapitał własny 270 501,00 270 932,00 278 289,00 286 849,00 295 944,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 69 200,00 69 200,00 69 200,00 69 200,00 69 200,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,91 3,92 4,02 4,15 4,28
Zysk (strata) na jedną akcję 0,04 0,04 0,11 0,15 0,13
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 83 329,00 78 826,00 137 854,00 143 171,00 139 362,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 366,00 20 989,00 22 791,00 25 532,00 26 054,00
Zysk (strata) brutto 9 539,00 17 964,00 20 562,00 21 589,00 21 926,00
Zysk (strata) netto 7 412,00 14 423,00 16 804,00 17 436,00 17 916,00
Aktywa razem 391 540,00 422 736,00 454 093,00 474 160,00 510 643,00
Kapitał własny 304 640,00 316 987,00 333 790,00 349 153,00 367 069,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 69 200,00 69 200,00 69 200,00 69 200,00 69 200,00
Wartość księgowa na jedną akcję 4,40 4,58 4,82 5,05 5,30
Zysk (strata) na jedną akcję 0,11 0,21 0,24 0,25 0,26
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
20.05.2015 2016 DI Investors 92 300 9 200 -
20.05.2015 2015 DI Investors 85 900 7 300 -
20.05.2015 2014 DI Investors 88 000 6 800 -