STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

JHM (JHMDEV)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 30 217,00 19 533,00 20 724,00 13 605,00 10 304,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 174,00 2 628,00 3 344,00 2 140,00 849,00
Zysk (strata) brutto 4 108,00 2 595,00 3 343,00 2 137,00 845,00
Zysk (strata) netto 3 324,00 2 087,00 2 775,00 1 717,00 663,00
Aktywa razem 315 335,00 331 624,00 346 310,00 352 236,00 378 470,00
Kapitał własny 281 988,00 284 074,00 286 849,00 288 566,00 289 229,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 69 200,00 69 200,00 69 200,00 69 200,00 69 200,00
Wartość księgowa na jedną akcję 4,08 4,11 4,15 4,17 4,18
Zysk (strata) na jedną akcję 0,05 0,03 0,04 0,03 0,01
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 41 155,00 30 705,00 31 926,00 25 075,00 21 877,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 783,00 5 976,00 6 677,00 4 760,00 4 088,00
Zysk (strata) brutto 5 477,00 5 260,00 5 715,00 3 847,00 3 215,00
Zysk (strata) netto 4 451,00 4 269,00 -12 896,00 3 146,00 2 627,00
Aktywa razem 446 323,00 460 844,00 474 160,00 482 146,00 507 882,00
Kapitał własny 340 344,00 344 613,00 349 153,00 352 299,00 354 926,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 69 200,00 69 200,00 69 200,00 69 200,00 69 200,00
Wartość księgowa na jedną akcję 4,92 4,98 5,05 5,09 5,13
Zysk (strata) na jedną akcję 0,06 0,06 0,07 0,05 0,04
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 51 800,00 45 787,00 40 699,00 96 891,00 98 756,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 273,00 3 736,00 3 404,00 10 095,00 13 228,00
Zysk (strata) brutto 3 264,00 3 719,00 2 871,00 9 135,00 13 099,00
Zysk (strata) netto 2 575,00 3 044,00 2 507,00 7 357,00 10 636,00
Aktywa razem 287 662,00 311 747,00 337 873,00 319 800,00 346 310,00
Kapitał własny 267 542,00 270 501,00 270 932,00 278 289,00 286 849,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 69 200,00 69 200,00 69 200,00 69 200,00 69 200,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,87 3,91 3,92 4,02 4,15
Zysk (strata) na jedną akcję 0,04 0,04 0,04 0,11 0,15
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 88 019,00 83 329,00 78 826,00 137 854,00 143 171,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 097,00 11 366,00 20 989,00 22 791,00 25 532,00
Zysk (strata) brutto 8 884,00 9 539,00 17 964,00 20 562,00 21 589,00
Zysk (strata) netto 6 814,00 7 412,00 14 423,00 0,00 0,00
Aktywa razem 372 684,00 391 540,00 422 736,00 454 093,00 474 160,00
Kapitał własny 297 313,00 304 640,00 316 987,00 333 790,00 349 153,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 69 200,00 69 200,00 69 200,00 69 200,00 69 200,00
Wartość księgowa na jedną akcję 4,30 4,40 4,58 4,82 5,05
Zysk (strata) na jedną akcję 0,10 0,11 0,21 0,24 0,25
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
20.05.2015 2016 DI Investors 92 300 9 200 -
20.05.2015 2015 DI Investors 85 900 7 300 -
20.05.2015 2014 DI Investors 88 000 6 800 -