STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

EST (ESTAR)


RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'16 IIQ'17 IVQ'17 IIQ'18 IVQ'18
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktywa razem 2 379 105,00 2 037 536,00 2 038 970,00 1 902 636,00 1 759 317,00
Kapitał własny 1 284 531,00 1 347 492,00 1 468 715,00 1 455 032,00 1 362 211,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 27 172,58 27 172,58 7 500,00 7 500,00 7 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję 47,27 49,59 195,83 194,00 181,63
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 3 798,00 3 820,00 1 037 280,00 671 928,00 472 169,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -140,00 -8 113,00 -666 481,00 -179 814,00 254 267,00
Zysk (strata) brutto 518,00 -3 878,00 -891 385,00 -274 205,00 280 019,00
Zysk (strata) netto 1 769,00 -3 137,00 -880 157,00 135 770,00 -53 582,00
Aktywa razem 40 228,00 34 362,00 2 379 105,00 2 038 970,00 1 759 317,00
Kapitał własny 15 795,00 12 663,00 1 284 531,00 1 468 715,00 1 362 211,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 27 172,58 27 172,58 27 172,58 7 500,00 7 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,58 0,47 47,27 195,83 181,63
Zysk (strata) na jedną akcję 0,07 -0,12 -32,39 18,10 -7,14