STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GRM (GREMPCO)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 53,00 109,00 49,00 16,00 52,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -37,00 -119,00 -48,00 -153,00 -36,00
Zysk (strata) brutto 1 159,00 -123,00 -46,00 816,00 788,00
Zysk (strata) netto 1 159,00 -123,00 -46,00 816,00 788,00
Aktywa razem 41 964,00 41 850,00 41 750,00 42 633,00 43 463,00
Kapitał własny 41 696,00 41 573,00 41 510,00 42 417,00 43 205,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 24 612,30 24 612,30 24 612,30 24 612,30 24 612,30
Wartość księgowa na jedną akcję 1,69 1,69 1,69 1,72 1,76
Zysk (strata) na jedną akcję 0,05 -0,01 -0,00 0,03 0,03
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 129,00 22,00 233,00 540,00 335,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -113,00 -77,00 -38,00 27,00 -265,00
Zysk (strata) brutto 210,00 401,00 1 495,00 1 759,00 1 880,00
Zysk (strata) netto 206,00 397,00 1 469,00 1 759,00 1 880,00
Aktywa razem 37 076,00 37 468,00 39 292,00 40 840,00 42 633,00
Kapitał własny 36 911,00 37 309,00 38 778,00 40 537,00 42 417,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 24 612,30 24 612,30 24 612,30 24 612,30 24 612,30
Wartość księgowa na jedną akcję 1,50 1,52 1,58 1,65 1,72
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 0,02 0,06 0,07 0,08