STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BER (BIOERG)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 282,00 3 526,00 3 275,00 3 956,00 4 106,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -241,00 -143,00 -276,00 23,00 -205,00
Zysk (strata) brutto -238,00 -154,00 -322,00 6,00 -230,00
Zysk (strata) netto -238,00 -154,00 -322,00 6,00 -230,00
Aktywa razem 15 209,00 16 093,00 15 974,00 17 063,00 17 766,00
Kapitał własny 12 802,00 12 649,00 12 327,00 12 332,00 12 102,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 101 684,54 101 684,54 101 684,54 101 684,54 101 684,54
Wartość księgowa na jedną akcję 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12
Zysk (strata) na jedną akcję -0,00 -0,00 -0,00 0,00 -0,00
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 2 030,00 1 659,00 367,00 0,00 8 082,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 147,00 -43,00 168,00 -58,00 -687,00
Zysk (strata) brutto 146,00 43,00 233,00 -36,00 -735,00
Zysk (strata) netto 117,00 34,00 174,00 -38,00 -735,00
Aktywa razem 1 504,00 1 884,00 13 251,00 13 176,00 15 974,00
Kapitał własny 1 411,00 1 445,00 13 099,00 13 062,00 12 327,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 500,00 8 500,00 101 684,54 101 684,54 101 684,54
Wartość księgowa na jedną akcję 0,17 0,17 0,13 0,13 0,12
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 0,00 0,00 0,00 -0,01