STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ZEP (ZEPAK)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 336 104,00 358 384,00 376 087,00 359 279,00 267 299,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 39 956,00 -7 164,00 31 891,00 -106 268,00 -17 748,00
Zysk (strata) brutto 37 575,00 -8 302,00 108 669,00 -110 715,00 1 709,00
Zysk (strata) netto 30 376,00 -6 418,00 102 080,00 -172 377,00 -3 662,00
Aktywa razem 2 285 137,00 1 927 733,00 2 104 290,00 1 992 034,00 2 162 381,00
Kapitał własny 1 368 762,00 1 362 345,00 1 464 425,00 1 292 048,00 1 288 384,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 50 823,55 50 823,55 50 823,55 50 823,55 50 823,55
Wartość księgowa na jedną akcję 26,93 26,81 28,81 25,42 25,35
Zysk (strata) na jedną akcję 0,60 -0,13 2,01 -3,39 -0,07
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 695 131,00 710 899,00 751 140,00 720 750,00 524 074,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 27 605,00 38 739,00 61 701,00 -551 634,00 -23 074,00
Zysk (strata) brutto 28 118,00 33 254,00 59 357,00 -560 621,00 -5 648,00
Zysk (strata) netto 13 280,00 24 631,00 34 680,00 -517 770,00 -10 346,00
Aktywa razem 3 982 759,00 3 496 920,00 3 667 098,00 3 118 246,00 3 316 790,00
Kapitał własny 1 630 231,00 1 659 772,00 1 694 012,00 1 174 147,00 1 163 715,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 50 823,55 50 823,55 50 823,55 50 823,55 50 823,55
Wartość księgowa na jedną akcję 32,08 32,66 33,33 23,10 22,90
Zysk (strata) na jedną akcję 0,26 0,49 0,68 -10,19 -0,20
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 1 538 913,00 1 622 180,00 1 477 055,00 1 220 800,00 1 429 854,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 573 581,00 73 686,00 85 996,00 -144 645,00 -41 585,00
Zysk (strata) brutto -1 520 196,00 137 305,00 128 490,00 -106 192,00 27 227,00
Zysk (strata) netto -1 515 850,00 131 407,00 115 609,00 -64 516,00 -46 339,00
Aktywa razem 2 649 371,00 2 598 206,00 2 387 514,00 2 151 997,00 1 992 034,00
Kapitał własny 1 360 431,00 1 491 837,00 1 488 863,00 1 338 387,00 1 292 048,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 50 823,55 50 823,55 50 823,55 50 823,55 50 823,55
Wartość księgowa na jedną akcję 26,77 29,35 29,30 26,33 25,42
Zysk (strata) na jedną akcję -29,83 2,59 2,28 -1,27 -0,91
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 2 947 816,00 2 704 711,00 2 443 075,00 2 304 824,00 2 877 920,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 795 822,00 371 433,00 290 092,00 -477 262,00 -423 589,00
Zysk (strata) brutto -1 833 235,00 307 878,00 258 633,00 -515 448,00 -439 892,00
Zysk (strata) netto -1 881 086,00 247 674,00 183 243,00 -460 196,00 -445 179,00
Aktywa razem 4 974 381,00 4 801 300,00 4 459 380,00 3 871 297,00 3 118 246,00
Kapitał własny 1 884 823,00 2 143 658,00 2 211 047,00 1 683 859,00 1 174 147,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 50 823,55 50 823,55 50 823,55 50 823,55 50 823,55
Wartość księgowa na jedną akcję 37,09 42,18 43,50 33,13 23,10
Zysk (strata) na jedną akcję -37,01 4,87 3,61 -9,06 -8,76
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
17.12.2012 2013 Trigon 2 619 000 288 000 zysk operacyjny 412 mln zł, EBITDA 726 mln zł
17.12.2012 2011 Trigon 2 689 000 317 000 -
17.12.2012 2014 Trigon 2 801 000 232 000 zysk operacyjny na 345 mln zł, EBITDA na 685 mln zł
17.12.2012 2012 Trigon 2 666 000 421 000 , 502 mln zł zysku operacyjnego, 809 mln zł EBITDA
01.12.2012 2012 IPOPEMA Securities S.A. 2 752 000 481 000 zysk operacyjny 527 mln zł, EBITDA 873 mln zł,
01.12.2012 2013 IPOPEMA Securities S.A. 2 737 000 320 000 zysk operacyjny do 430 mln zł, EBITDA do 792 mln zł
01.12.2012 2014 IPOPEMA Securities S.A. 2 872 000 227 000 zysk operacyjny 336 mln zł, EBITDA 705 mln zł,