STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ZEP (ZEPAK)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 253 828,00 351 645,00 369 168,00 336 104,00 358 384,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -42 016,00 -36 653,00 -71 249,00 39 956,00 -7 164,00
Zysk (strata) brutto 85 458,00 49 618,00 -154 179,00 37 575,00 -8 302,00
Zysk (strata) netto 91 199,00 57 195,00 -125 192,00 30 376,00 -6 418,00
Aktywa razem 2 206 471,00 2 235 812,00 2 151 997,00 2 285 137,00 1 927 733,00
Kapitał własny 1 496 473,00 1 480 021,00 1 338 387,00 1 368 762,00 1 362 345,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 50 823,55 50 823,55 50 823,55 50 823,55 50 823,55
Wartość księgowa na jedną akcję 29,44 29,12 26,33 26,93 26,81
Zysk (strata) na jedną akcję 1,79 1,13 -2,46 0,60 -0,13
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 517 054,00 640 570,00 681 414,00 695 131,00 710 899,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -25 986,00 -8 984,00 -443 641,00 27 605,00 38 739,00
Zysk (strata) brutto -37 057,00 -12 492,00 -458 361,00 28 118,00 33 254,00
Zysk (strata) netto -36 174,00 -10 830,00 -398 109,00 13 280,00 24 631,00
Aktywa razem 4 134 380,00 4 210 064,00 3 871 297,00 3 982 759,00 3 496 920,00
Kapitał własny 2 110 949,00 2 100 071,00 1 683 859,00 1 630 231,00 1 659 772,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 50 823,55 50 823,55 50 823,55 50 823,55 50 823,55
Wartość księgowa na jedną akcję 41,54 41,32 33,13 32,08 32,66
Zysk (strata) na jedną akcję -0,71 -0,21 -7,83 0,26 0,49
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 631 189,00 1 538 913,00 1 622 180,00 1 477 055,00 1 220 800,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 91 748,00 -1 573 581,00 73 686,00 85 996,00 -144 645,00
Zysk (strata) brutto 223 319,00 -1 520 196,00 137 305,00 128 490,00 -106 192,00
Zysk (strata) netto 204 642,00 -1 515 850,00 131 407,00 115 609,00 -64 516,00
Aktywa razem 3 950 698,00 2 649 371,00 2 598 206,00 2 387 514,00 2 151 997,00
Kapitał własny 2 995 960,00 1 360 431,00 1 491 837,00 1 488 863,00 1 338 387,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 50 823,55 50 823,55 50 823,55 50 823,55 50 823,55
Wartość księgowa na jedną akcję 58,95 26,77 29,35 29,30 26,33
Zysk (strata) na jedną akcję 4,03 -29,83 2,59 2,28 -1,27
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 2 680 111,00 2 947 816,00 2 704 711,00 2 443 075,00 2 304 824,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 147 430,00 -1 795 822,00 371 433,00 290 092,00 -477 262,00
Zysk (strata) brutto 97 985,00 -1 833 235,00 307 878,00 258 633,00 -515 448,00
Zysk (strata) netto 81 977,00 -1 881 086,00 247 674,00 183 243,00 -460 196,00
Aktywa razem 6 867 688,00 4 974 381,00 4 801 300,00 4 459 380,00 3 871 297,00
Kapitał własny 3 819 717,00 1 884 823,00 2 143 658,00 2 211 047,00 1 683 859,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 50 823,55 50 823,55 50 823,55 50 823,55 50 823,55
Wartość księgowa na jedną akcję 75,16 37,09 42,18 43,50 33,13
Zysk (strata) na jedną akcję 1,61 -37,01 4,87 3,61 -9,06
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
17.12.2012 2013 Trigon 2 619 000 288 000 zysk operacyjny 412 mln zł, EBITDA 726 mln zł
17.12.2012 2011 Trigon 2 689 000 317 000 -
17.12.2012 2014 Trigon 2 801 000 232 000 zysk operacyjny na 345 mln zł, EBITDA na 685 mln zł
17.12.2012 2012 Trigon 2 666 000 421 000 , 502 mln zł zysku operacyjnego, 809 mln zł EBITDA
01.12.2012 2012 IPOPEMA Securities S.A. 2 752 000 481 000 zysk operacyjny 527 mln zł, EBITDA 873 mln zł,
01.12.2012 2013 IPOPEMA Securities S.A. 2 737 000 320 000 zysk operacyjny do 430 mln zł, EBITDA do 792 mln zł
01.12.2012 2014 IPOPEMA Securities S.A. 2 872 000 227 000 zysk operacyjny 336 mln zł, EBITDA 705 mln zł,