STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WPL (WIRTUALNA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 699,00 -2 325,00 -3 028,00 -1 831,00 27 538,00
Zysk (strata) brutto 913,00 -102,00 -2 284,00 -1 990,00 26 889,00
Zysk (strata) netto 738,00 -117,00 -2 103,00 -1 878,00 26 851,00
Aktywa razem 466 430,00 441 588,00 518 400,00 515 360,00 514 819,00
Kapitał własny 437 087,00 438 238,00 436 707,00 435 741,00 434 612,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 28 903,98 28 941,26 28 955,57 28 974,43 28 995,41
Wartość księgowa na jedną akcję 15,12 15,14 15,08 15,04 14,99
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 -0,00 -0,07 -0,07 0,93
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 132 244,00 143 799,00 173 463,00 156 995,00 178 513,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 27 931,00 28 909,00 31 882,00 23 717,00 31 958,00
Zysk (strata) brutto 25 016,00 27 604,00 28 327,00 19 811,00 15 385,00
Zysk (strata) netto 18 840,00 21 436,00 26 508,00 14 088,00 8 003,00
Aktywa razem 940 068,00 891 799,00 1 063 446,00 1 086 059,00 1 086 055,00
Kapitał własny 403 613,00 429 874,00 457 080,00 472 177,00 452 250,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 28 903,98 28 941,26 28 955,57 28 974,43 28 995,41
Wartość księgowa na jedną akcję 13,96 14,85 15,79 16,30 15,60
Zysk (strata) na jedną akcję 0,65 0,74 0,92 0,49 0,28
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 4 605,00 5 257,00 7 163,00 6 907,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 380,00 -5 939,00 -2 937,00 -2 430,00 -7 946,00
Zysk (strata) brutto 12 015,00 5 382,00 6 841,00 9 601,00 858,00
Zysk (strata) netto 9 303,00 4 376,00 4 609,00 7 577,00 408,00
Aktywa razem 362 773,00 485 974,00 486 295,00 468 144,00 518 400,00
Kapitał własny 359 432,00 469 173,00 480 945,00 461 095,00 436 707,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 220 101,00 28 252,78 28 676,52 28 835,73 28 955,57
Wartość księgowa na jedną akcję 0,06 16,61 16,77 15,99 15,08
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,16 0,16 0,26 0,01
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 200 570,00 325 583,00 415 144,00 465 613,00 567 316,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 23 854,00 63 951,00 80 863,00 78 629,00 107 271,00
Zysk (strata) brutto 6 655,00 15 400,00 15 400,00 54 289,00 93 438,00
Zysk (strata) netto 3 792,00 4 332,00 53 756,00 35 325,00 73 921,00
Aktywa razem 569 820,00 749 879,00 852 196,00 913 657,00 1 063 446,00
Kapitał własny 234 051,00 341 903,00 392 258,00 400 449,00 457 080,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 220 101,00 28 252,78 28 676,52 28 835,73 28 955,57
Wartość księgowa na jedną akcję 0,04 12,10 13,68 13,89 15,79
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,15 1,88 1,23 2,55
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
24.06.2015 2016 DM PKO BP 310 000 80 000 -
24.06.2015 2017 DM PKO BP 332 000 94 000 -
24.06.2015 2015 DM PKO BP 280 000 56 000 -
23.06.2015 2013 DM PKO BP 38 000 2 000 -
23.06.2015 2014 DM PKO BP 201 000 4 000 -