STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WPL (WIRTUALNA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 831,00 27 538,00 -1 420,00 -1 494,00 -1 311,00
Zysk (strata) brutto -1 990,00 26 889,00 -1 748,00 -14 147,00 -3 520,00
Zysk (strata) netto -1 878,00 26 851,00 -1 669,00 -14 425,00 -3 520,00
Aktywa razem 515 360,00 514 819,00 514 736,00 499 265,00 494 984,00
Kapitał własny 435 741,00 434 612,00 433 850,00 420 297,00 418 085,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 28 974,43 28 995,41 29 011,83 29 011,83 29 056,92
Wartość księgowa na jedną akcję 15,04 14,99 14,95 14,49 14,39
Zysk (strata) na jedną akcję -0,07 0,93 -0,06 -0,50 -0,12
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 156 995,00 178 513,00 183 533,00 189 659,00 149 808,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 23 717,00 31 958,00 30 904,00 43 366,00 18 353,00
Zysk (strata) brutto 19 811,00 15 385,00 27 670,00 35 987,00 9 875,00
Zysk (strata) netto 14 088,00 8 003,00 20 411,00 26 496,00 6 874,00
Aktywa razem 1 086 059,00 1 086 055,00 1 074 100,00 1 145 069,00 1 158 322,00
Kapitał własny 472 177,00 452 250,00 473 589,00 500 881,00 509 062,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 28 974,43 28 995,41 29 011,83 29 011,83 29 056,92
Wartość księgowa na jedną akcję 16,30 15,60 16,32 17,27 17,52
Zysk (strata) na jedną akcję 0,49 0,28 0,70 0,91 0,24
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 5 257,00 7 163,00 6 907,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5 939,00 -2 937,00 -2 430,00 -7 946,00 22 793,00
Zysk (strata) brutto 5 382,00 6 841,00 9 601,00 858,00 9 004,00
Zysk (strata) netto 4 376,00 4 609,00 7 577,00 408,00 8 879,00
Aktywa razem 485 974,00 486 295,00 468 144,00 518 400,00 499 265,00
Kapitał własny 469 173,00 480 945,00 461 095,00 436 707,00 420 297,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 28 252,78 28 676,52 28 835,73 28 955,57 29 011,83
Wartość księgowa na jedną akcję 16,61 16,77 15,99 15,08 14,49
Zysk (strata) na jedną akcję 0,16 0,16 0,26 0,01 0,31
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 325 583,00 415 144,00 465 613,00 567 316,00 708 700,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 63 951,00 80 863,00 78 629,00 107 271,00 129 945,00
Zysk (strata) brutto 15 400,00 15 400,00 54 289,00 93 438,00 98 853,00
Zysk (strata) netto 4 332,00 53 756,00 35 325,00 73 921,00 68 998,00
Aktywa razem 749 879,00 852 196,00 913 657,00 1 063 446,00 1 145 069,00
Kapitał własny 341 903,00 392 258,00 400 449,00 457 080,00 500 881,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 28 252,78 28 676,52 28 835,73 28 955,57 29 011,83
Wartość księgowa na jedną akcję 12,10 13,68 13,89 15,79 17,27
Zysk (strata) na jedną akcję 0,15 1,88 1,23 2,55 2,38
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
24.06.2015 2016 DM PKO BP 310 000 80 000 -
24.06.2015 2017 DM PKO BP 332 000 94 000 -
24.06.2015 2015 DM PKO BP 280 000 56 000 -
23.06.2015 2013 DM PKO BP 38 000 2 000 -
23.06.2015 2014 DM PKO BP 201 000 4 000 -