STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BFT (BENEFIT)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 193 526,00 206 258,00 216 785,00 226 789,00 223 654,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 40 880,00 43 361,00 22 160,00 41 154,00 47 099,00
Zysk (strata) brutto 51 619,00 50 575,00 34 638,00 72 093,00 57 640,00
Zysk (strata) netto 45 139,00 32 053,00 32 467,00 56 011,00 46 472,00
Aktywa razem 976 249,00 994 824,00 1 140 022,00 1 123 181,00 1 128 918,00
Kapitał własny 652 182,00 690 936,00 699 205,00 747 245,00 736 996,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 858,84 2 858,84 2 858,84 2 858,84 2 858,84
Wartość księgowa na jedną akcję 228,13 241,68 244,58 261,38 257,80
Zysk (strata) na jedną akcję 15,79 11,21 11,36 19,59 16,26
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 298 057,00 339 561,00 357 703,00 377 803,00 380 196,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 38 339,00 50 624,00 31 889,00 37 890,00 55 901,00
Zysk (strata) brutto 35 495,00 59 525,00 20 835,00 50 083,00 38 168,00
Zysk (strata) netto 27 778,00 40 884,00 16 246,00 39 915,00 26 848,00
Aktywa razem 984 422,00 1 088 665,00 1 826 100,00 1 995 207,00 1 993 824,00
Kapitał własny 535 274,00 564 727,00 581 135,00 621 457,00 577 356,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 858,84 2 858,84 2 858,84 2 858,84 2 858,84
Wartość księgowa na jedną akcję 187,24 197,54 203,28 217,38 201,95
Zysk (strata) na jedną akcję 9,72 14,30 5,68 13,96 9,39
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 406 276,00 464 566,00 565 266,00 681 554,00 787 413,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 25 629,00 41 857,00 76 632,00 96 413,00 148 009,00
Zysk (strata) brutto 36 228,00 67 606,00 90 469,00 126 292,00 184 682,00
Zysk (strata) netto 28 668,00 54 082,00 70 390,00 100 159,00 145 995,00
Aktywa razem 238 257,00 346 009,00 486 086,00 655 481,00 994 824,00
Kapitał własny 134 549,00 172 120,00 200 236,00 278 355,00 690 936,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 554,84 2 554,84 2 599,64 2 674,84 2 858,84
Wartość księgowa na jedną akcję 52,66 67,37 77,02 104,06 241,68
Zysk (strata) na jedną akcję 11,22 21,17 27,08 37,45 51,07
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 452 340,00 581 456,00 743 818,00 964 786,00 1 219 571,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 49 786,00 54 899,00 93 175,00 121 411,00 153 555,00
Zysk (strata) brutto 49 647,00 62 924,00 98 839,00 116 291,00 157 422,00
Zysk (strata) netto 38 563,00 49 092,00 80 519,00 88 103,00 114 645,00
Aktywa razem 249 161,00 388 743,00 590 640,00 754 113,00 1 088 665,00
Kapitał własny 152 999,00 185 559,00 160 433,00 202 033,00 564 727,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 554,84 2 554,84 2 599,64 2 674,84 2 858,84
Wartość księgowa na jedną akcję 59,89 72,63 61,71 75,53 197,54
Zysk (strata) na jedną akcję 15,09 19,22 30,97 32,94 40,10