STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KSG (KSGAGRO)


RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 5 339,00 13 542,00 10 467,00 4 066,00 7 234,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 407,00 3 217,00 -2 781,00 -48,00 1 388,00
Zysk (strata) brutto -1 218,00 1 250,00 -1 759,00 3 464,00 2 020,00
Zysk (strata) netto -890,00 1 803,00 -1 903,00 3 467,00 2 503,00
Aktywa razem 64 796,00 67 211,00 63 159,00 61 465,00 73 343,00
Kapitał własny -11 884,00 -10 596,00 -13 529,00 -9 444,00 -6 243,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 15 020,00 15 020,00 15 020,00 15 020,00 15 020,00
Wartość księgowa na jedną akcję -0,79 -0,71 -0,90 -0,63 -0,42
Zysk (strata) na jedną akcję -0,06 0,12 -0,13 0,23 0,17
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 28 561,00 25 469,00 31 519,00 32 853,00 33 869,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -370,00 13 542,00 15 958,00 11 239,00 1 595,00
Zysk (strata) brutto -53 517,00 -2 631,00 3 846,00 837,00 487,00
Zysk (strata) netto -50 156,00 -2 467,00 1 831,00 358,00 309,00
Aktywa razem 91 448,00 64 301,00 58 602,00 59 030,00 63 159,00
Kapitał własny -14 412,00 -12 828,00 -11 139,00 -12 665,00 -13 529,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 15 020,00 15 020,00 15 020,00 15 020,00 15 020,00
Wartość księgowa na jedną akcję -0,96 -0,85 -0,74 -0,84 -0,90
Zysk (strata) na jedną akcję -3,34 -0,16 0,12 0,02 0,02