STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

NFP (NFPL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 2 119,00 353,00 1 595,00 904,00 840,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -107,00 -2 555,00 -2 209,00 -2 049,00 -1 421,00
Zysk (strata) brutto -110,00 -2 555,00 -2 211,00 -2 076,00 -1 422,00
Zysk (strata) netto 160,00 -2 555,00 -2 211,00 -2 076,00 -1 409,00
Aktywa razem 17 797,00 15 170,00 11 958,00 8 941,00 8 545,00
Kapitał własny 10 004,00 7 448,00 4 395,00 2 319,00 910,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 767,31 12 767,31 12 767,31 12 767,31 12 767,31
Wartość księgowa na jedną akcję 0,78 0,58 0,34 0,18 0,07
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 -0,20 -0,17 -0,16 -0,11
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'14 IVQ'14 IQ'15 IIQ'15 IIIQ'15
Przychody netto ze sprzedaży 2 942,00 11 240,00 4 120,00 3 656,00 4 571,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 476,00 -217,00 391,00 245,00 235,00
Zysk (strata) brutto 411,00 215,00 358,00 219,00 215,00
Zysk (strata) netto 379,00 -642,00 140,00 898,00 55,00
Aktywa razem 21 973,00 24 591,00 29 340,00 27 046,00 30 516,00
Kapitał własny 9 553,00 8 807,00 8 928,00 9 853,00 10 040,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 767,31 12 767,31 12 767,31 12 767,31 12 767,31
Wartość księgowa na jedną akcję 0,75 0,69 0,70 0,77 0,79
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 -0,05 0,01 0,07 0,00
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 14 887,00 16 678,00 7 800,00 8 688,00 3 692,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 218,00 366,00 70,00 945,00 -8 233,00
Zysk (strata) brutto 103,00 279,00 31,00 924,00 -8 265,00
Zysk (strata) netto 30,00 205,00 29,00 924,00 -8 251,00
Aktywa razem 19 871,00 20 111,00 17 030,00 17 797,00 8 545,00
Kapitał własny 8 846,00 9 050,00 9 079,00 10 004,00 910,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 767,31 12 767,31 12 767,31 12 767,31 12 767,31
Wartość księgowa na jedną akcję 0,69 0,71 0,71 0,78 0,07
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,02 0,00 0,07 -0,65
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014
Przychody netto ze sprzedaży - - 18 315,00 14 774,00 21 021,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - 1 715,00 591,00 521,00
Zysk (strata) brutto - - 1 410,00 260,00 190,00
Zysk (strata) netto - - 1 112,00 70,00 184,00
Aktywa razem - - 21 108,00 23 657,00 24 591,00
Kapitał własny - - 8 474,00 8 544,00 8 807,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - 12 767,31 12 767,31 12 767,31
Wartość księgowa na jedną akcję - - 0,66 0,67 0,69
Zysk (strata) na jedną akcję - - 0,09 0,01 0,01