STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MRA (MAKORA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'17 IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18
Przychody netto ze sprzedaży 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -10,00 -1,00 -5,00 0,00 0,00
Zysk (strata) brutto -10,00 -1,00 -5,00 0,00 0,00
Zysk (strata) netto -10,00 -1,00 -5,00 0,00 0,00
Aktywa razem 12 298,00 12 334,00 12 334,00 12 334,00 12 334,00
Kapitał własny 11 281,00 11 369,00 11 364,00 11 364,00 11 364,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 31 430,00 31 430,00 31 430,00 31 430,00 31 430,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'13 IVQ'13 IQ'14 IIQ'14 IIIQ'14
Przychody netto ze sprzedaży 286,00 165,00 74,00 151,00 202,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -209,00 -136,00 -214,00 -188,00 -172,00
Zysk (strata) brutto -223,00 -149,00 -225,00 -189,00 -165,00
Zysk (strata) netto -223,00 -149,00 -225,00 -189,00 -165,00
Aktywa razem 2 561,00 2 349,00 2 294,00 2 246,00 2 057,00
Kapitał własny 1 088,00 942,00 717,00 528,00 363,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 225,00 11 225,00 11 225,00 11 225,00 11 225,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,10 0,08 0,06 0,05 0,03
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 -0,01 -0,02 -0,02 -0,02
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 594,00 183,00 0,00 32,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -467,00 -1 287,00 524,00 354,00 -7,00
Zysk (strata) brutto -1 332,00 -1 285,00 -247,00 355,00 -7,00
Zysk (strata) netto -1 332,00 -1 285,00 -247,00 302,00 -7,00
Aktywa razem 1 094,00 3 608,00 12 448,00 12 298,00 12 334,00
Kapitał własny -294,00 1 798,00 10 980,00 11 281,00 11 364,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 225,00 11 225,00 31 430,00 31 430,00 31 430,00
Wartość księgowa na jedną akcję -0,03 0,16 0,35 0,36 0,36
Zysk (strata) na jedną akcję -0,12 -0,11 -0,01 0,01 0,00
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2011 2012 2013
Przychody netto ze sprzedaży - - 9 619,00 5 204,00 1 467,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - -1 370,00 -4 376,00 -843,00
Zysk (strata) brutto - - -1 535,00 -6 264,00 -383,00
Zysk (strata) netto - - -1 618,00 -6 264,00 -383,00
Aktywa razem - - 9 594,00 5 064,00 2 349,00
Kapitał własny - - 6 101,00 -171,00 942,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - 10 725,00 11 225,00 11 225,00
Wartość księgowa na jedną akcję - - 0,57 -0,02 0,08
Zysk (strata) na jedną akcję - - -0,15 -0,56 -0,03