STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KRU (KRUK)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 38 826,00 40 788,00 48 700,00 46 362,00 38 442,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -17 366,00 -19 723,00 -8 160,00 -13 352,00 -11 496,00
Zysk (strata) brutto -33 531,00 -33 113,00 16 139,00 446 854,00 -158 223,00
Zysk (strata) netto -37 934,00 -32 286,00 14 102,00 442 634,00 -134 876,00
Aktywa razem 2 468 764,00 2 591 954,00 2 362 235,00 2 766 876,00 2 677 261,00
Kapitał własny 534 445,00 419 700,00 426 514,00 882 452,00 731 226,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 18 886,86 18 930,66 18 930,66 18 930,66 18 971,81
Wartość księgowa na jedną akcję 28,30 22,17 22,53 46,62 38,54
Zysk (strata) na jedną akcję -2,01 -1,71 0,75 23,38 -7,11
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 305 711,00 315 924,00 326 489,00 302 933,00 199 286,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 126 286,00 105 716,00 129 286,00 79 052,00 -7 036,00
Zysk (strata) brutto 94 099,00 81 956,00 82 866,00 55 289,00 -53 840,00
Zysk (strata) netto 97 832,00 68 987,00 77 777,00 31 794,00 -62 156,00
Aktywa razem 4 626 616,00 4 892 937,00 4 721 783,00 4 839 914,00 4 836 080,00
Kapitał własny 1 827 412,00 1 830 266,00 1 964 876,00 1 958 426,00 1 953 365,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 18 886,86 18 930,66 18 930,66 18 930,66 18 971,81
Wartość księgowa na jedną akcję 96,76 96,68 103,79 103,45 102,96
Zysk (strata) na jedną akcję 5,18 3,64 4,11 1,68 -3,28
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 115 739,00 132 126,00 142 722,00 120 175,00 174 676,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -53 603,00 -49 774,00 -65 022,00 -95 946,00 -58 600,00
Zysk (strata) brutto 40 519,00 18 328,00 60 729,00 -55 119,00 396 350,00
Zysk (strata) netto 35 843,00 4 212,00 29 514,00 -57 818,00 386 517,00
Aktywa razem 1 441 677,00 2 362 301,00 3 143 654,00 2 400 199,00 2 766 876,00
Kapitał własny 499 537,00 701 251,00 714 625,00 569 889,00 882 452,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 17 398,35 18 744,22 18 744,22 18 807,90 18 930,66
Wartość księgowa na jedną akcję 28,71 37,41 38,13 30,30 46,62
Zysk (strata) na jedną akcję 2,06 0,23 1,58 -3,07 20,42
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 611 234,00 783 398,00 1 055 453,00 1 164 811,00 1 251 057,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 251 379,00 349 023,00 420 771,00 478 271,00 440 340,00
Zysk (strata) brutto 209 777,00 286 348,00 335 184,00 352 540,00 314 210,00
Zysk (strata) netto 204 227,00 248 663,00 295 095,00 330 016,00 276 390,00
Aktywa razem 1 836 115,00 3 092 496,00 3 560 128,00 4 482 177,00 4 839 914,00
Kapitał własny 784 244,00 1 237 490,00 1 460 418,00 1 732 354,00 1 958 426,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 17 398,35 18 744,22 18 744,22 18 807,90 18 930,66
Wartość księgowa na jedną akcję 45,08 66,02 77,91 92,11 103,45
Zysk (strata) na jedną akcję 11,74 13,27 15,74 17,55 14,60
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
13.04.2018 2020 DM BDM S.A. 1 695 800 448 900 -
13.04.2018 2019 DM BDM S.A. 1 462 000 390 500 -
13.04.2018 2018 DM BDM S.A. 1 226 400 338 000 -
12.04.2018 2016 DM BDM S.A. 783 400 248 700 -
12.04.2018 2017 DM BDM S.A. 1 055 500 295 200 -
12.04.2018 2015 DM BDM S.A. 611 200 204 300 -