STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KRU (KRUK)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'17 IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18
Przychody netto ze sprzedaży 37 055,00 34 029,00 29 871,00 41 211,00 15 064,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -22 351,00 -17 192,00 -22 942,00 -11 301,00 -44 510,00
Zysk (strata) brutto 103 092,00 -12 804,00 -54 279,00 -6 744,00 18 709,00
Zysk (strata) netto 73 649,00 -9 444,00 -66 676,00 -13 736,00 32 038,00
Aktywa razem 3 143 654,00 3 161 977,00 3 019 097,00 2 384 124,00 2 400 199,00
Kapitał własny 714 625,00 705 528,00 548 063,00 536 566,00 569 889,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 18 744,22 18 807,90 18 807,90 18 807,90 18 807,90
Wartość księgowa na jedną akcję 38,13 37,51 29,14 28,53 30,30
Zysk (strata) na jedną akcję 3,93 -0,50 -3,55 -0,73 1,70
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'17 IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18
Przychody netto ze sprzedaży 248 534,00 285 331,00 319 584,00 288 596,00 271 301,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 52 756,00 119 955,00 146 898,00 126 669,00 84 749,00
Zysk (strata) brutto 34 959,00 89 494,00 110 833,00 98 410,00 53 802,00
Zysk (strata) netto 3 888,00 90 669,00 98 570,00 89 875,00 50 903,00
Aktywa razem 3 560 128,00 3 665 098,00 3 848 790,00 4 323 970,00 4 482 177,00
Kapitał własny 1 460 418,00 1 589 153,00 1 645 882,00 1 701 767,00 1 732 354,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 18 744,22 18 807,90 18 807,90 18 807,90 18 807,90
Wartość księgowa na jedną akcję 77,91 84,49 87,51 90,48 92,11
Zysk (strata) na jedną akcję 0,21 4,82 5,24 4,78 2,71
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 98 838,00 115 739,00 132 126,00 142 722,00 120 175,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -48 318,00 -53 603,00 -49 774,00 -65 022,00 -95 946,00
Zysk (strata) brutto 311 937,00 40 519,00 18 328,00 60 729,00 -55 119,00
Zysk (strata) netto 311 382,00 35 843,00 4 212,00 29 514,00 -57 818,00
Aktywa razem 1 287 526,00 1 441 677,00 2 362 301,00 3 143 654,00 2 400 199,00
Kapitał własny 464 878,00 499 537,00 701 251,00 714 625,00 569 889,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 16 959,10 17 398,35 18 744,22 18 744,22 18 807,90
Wartość księgowa na jedną akcję 27,41 28,71 37,41 38,13 30,30
Zysk (strata) na jedną akcję 18,36 2,06 0,23 1,58 -3,07
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 487 920,00 611 234,00 783 398,00 1 055 453,00 1 164 811,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 208 161,00 251 379,00 349 023,00 420 771,00 478 271,00
Zysk (strata) brutto 152 838,00 209 777,00 286 348,00 335 184,00 352 540,00
Zysk (strata) netto 151 736,00 204 227,00 248 663,00 295 095,00 330 016,00
Aktywa razem 1 516 647,00 1 836 115,00 3 092 496,00 3 560 128,00 4 482 177,00
Kapitał własny 585 017,00 784 244,00 1 237 490,00 1 460 418,00 1 732 354,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 16 959,10 17 398,35 18 744,22 18 744,22 18 807,90
Wartość księgowa na jedną akcję 34,50 45,08 66,02 77,91 92,11
Zysk (strata) na jedną akcję 8,95 11,74 13,27 15,74 17,55
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
13.04.2018 2020 DM BDM S.A. 1 695 800 448 900 -
13.04.2018 2019 DM BDM S.A. 1 462 000 390 500 -
13.04.2018 2018 DM BDM S.A. 1 226 400 338 000 -
12.04.2018 2016 DM BDM S.A. 783 400 248 700 -
12.04.2018 2017 DM BDM S.A. 1 055 500 295 200 -
12.04.2018 2015 DM BDM S.A. 611 200 204 300 -