STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KRU (KRUK)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18
Przychody netto ze sprzedaży 41 062,00 37 055,00 34 029,00 29 871,00 41 211,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -7 503,00 -22 351,00 -17 192,00 -22 942,00 -11 301,00
Zysk (strata) brutto -23 772,00 103 092,00 -12 804,00 -54 279,00 -6 744,00
Zysk (strata) netto -24 570,00 73 649,00 -9 444,00 -66 676,00 -13 736,00
Aktywa razem 2 383 482,00 3 143 654,00 3 161 977,00 3 019 097,00 2 384 124,00
Kapitał własny 629 760,00 714 625,00 705 528,00 548 063,00 536 566,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 18 744,22 18 744,22 18 807,90 18 807,90 18 807,90
Wartość księgowa na jedną akcję 33,60 38,13 37,51 29,14 28,53
Zysk (strata) na jedną akcję -1,31 3,93 -0,50 -3,55 -0,73
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18
Przychody netto ze sprzedaży 259 449,00 248 534,00 285 331,00 319 584,00 288 596,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 107 834,00 52 756,00 119 955,00 146 898,00 126 669,00
Zysk (strata) brutto 77 783,00 34 959,00 89 494,00 110 833,00 98 410,00
Zysk (strata) netto 74 301,00 3 888,00 90 669,00 98 570,00 89 875,00
Aktywa razem 3 478 307,00 3 560 128,00 3 665 098,00 3 848 790,00 4 323 970,00
Kapitał własny 1 489 848,00 1 460 418,00 1 589 153,00 1 645 882,00 1 701 767,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 18 744,22 18 744,22 18 807,90 18 807,90 18 807,90
Wartość księgowa na jedną akcję 79,48 77,91 84,49 87,51 90,48
Zysk (strata) na jedną akcję 3,96 0,21 4,82 5,24 4,78
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017
Przychody netto ze sprzedaży 102 837,00 98 838,00 115 739,00 132 126,00 142 722,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -29 626,00 -48 318,00 -53 603,00 -49 774,00 -65 022,00
Zysk (strata) brutto 17 761,00 311 937,00 40 519,00 18 328,00 60 729,00
Zysk (strata) netto 17 751,00 311 382,00 35 843,00 4 212,00 29 514,00
Aktywa razem 842 706,00 1 287 526,00 1 441 677,00 2 362 301,00 3 143 654,00
Kapitał własny 139 508,00 464 878,00 499 537,00 701 251,00 714 625,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 16 928,24 16 959,10 17 398,35 18 744,22 18 744,22
Wartość księgowa na jedną akcję 8,24 27,41 28,71 37,41 38,13
Zysk (strata) na jedną akcję 1,05 18,36 2,06 0,23 1,58
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017
Przychody netto ze sprzedaży 405 611,00 487 920,00 611 234,00 783 398,00 1 055 453,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 152 945,00 208 161,00 251 379,00 349 023,00 420 771,00
Zysk (strata) brutto 98 487,00 152 838,00 209 777,00 286 348,00 335 184,00
Zysk (strata) netto 97 625,00 151 736,00 204 227,00 248 663,00 295 095,00
Aktywa razem 1 162 825,00 1 516 647,00 1 836 115,00 3 092 496,00 3 560 128,00
Kapitał własny 415 426,00 585 017,00 784 244,00 1 237 490,00 1 460 418,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 16 928,24 16 959,10 17 398,35 18 744,22 18 744,22
Wartość księgowa na jedną akcję 24,54 34,50 45,08 66,02 77,91
Zysk (strata) na jedną akcję 5,77 8,95 11,74 13,27 15,74
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
13.04.2018 2020 DM BDM S.A. 1 695 800 448 900 -
13.04.2018 2019 DM BDM S.A. 1 462 000 390 500 -
13.04.2018 2018 DM BDM S.A. 1 226 400 338 000 -
12.04.2018 2016 DM BDM S.A. 783 400 248 700 -
12.04.2018 2017 DM BDM S.A. 1 055 500 295 200 -
12.04.2018 2015 DM BDM S.A. 611 200 204 300 -