STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KRU (KRUK)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 41 211,00 15 064,00 38 826,00 40 788,00 48 700,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -11 301,00 -44 510,00 -17 366,00 -19 723,00 -8 160,00
Zysk (strata) brutto -6 744,00 18 709,00 -33 531,00 -33 113,00 16 139,00
Zysk (strata) netto -13 736,00 32 038,00 -37 934,00 -32 286,00 14 102,00
Aktywa razem 2 384 124,00 2 400 199,00 2 468 764,00 2 591 954,00 2 362 235,00
Kapitał własny 536 566,00 569 889,00 534 445,00 419 700,00 426 514,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 18 807,90 18 807,90 18 886,86 18 930,66 18 930,66
Wartość księgowa na jedną akcję 28,53 30,30 28,30 22,17 22,53
Zysk (strata) na jedną akcję -0,73 1,70 -2,01 -1,71 0,75
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 288 596,00 271 301,00 305 711,00 315 924,00 326 489,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 126 670,00 84 749,00 126 286,00 105 716,00 129 286,00
Zysk (strata) brutto 98 410,00 53 802,00 94 099,00 81 956,00 82 866,00
Zysk (strata) netto 89 853,00 50 903,00 97 832,00 68 987,00 77 777,00
Aktywa razem 4 323 970,00 4 482 177,00 4 626 616,00 4 892 937,00 4 721 783,00
Kapitał własny 1 701 767,00 1 732 354,00 1 827 412,00 1 830 266,00 1 964 876,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 18 807,90 18 807,90 18 886,86 18 930,66 18 930,66
Wartość księgowa na jedną akcję 90,48 92,11 96,76 96,68 103,79
Zysk (strata) na jedną akcję 4,78 2,71 5,18 3,64 4,11
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 98 838,00 115 739,00 132 126,00 142 722,00 120 175,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -48 318,00 -53 603,00 -49 774,00 -65 022,00 -95 946,00
Zysk (strata) brutto 311 937,00 40 519,00 18 328,00 60 729,00 -55 119,00
Zysk (strata) netto 311 382,00 35 843,00 4 212,00 29 514,00 -57 818,00
Aktywa razem 1 287 526,00 1 441 677,00 2 362 301,00 3 143 654,00 2 400 199,00
Kapitał własny 464 878,00 499 537,00 701 251,00 714 625,00 569 889,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 16 959,10 17 398,35 18 744,22 18 744,22 18 807,90
Wartość księgowa na jedną akcję 27,41 28,71 37,41 38,13 30,30
Zysk (strata) na jedną akcję 18,36 2,06 0,23 1,58 -3,07
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 487 920,00 611 234,00 783 398,00 1 055 453,00 1 164 811,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 208 161,00 251 379,00 349 023,00 420 771,00 478 271,00
Zysk (strata) brutto 152 838,00 209 777,00 286 348,00 335 184,00 352 540,00
Zysk (strata) netto 151 736,00 204 227,00 248 663,00 295 095,00 330 016,00
Aktywa razem 1 516 647,00 1 836 115,00 3 092 496,00 3 560 128,00 4 482 177,00
Kapitał własny 585 017,00 784 244,00 1 237 490,00 1 460 418,00 1 732 354,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 16 959,10 17 398,35 18 744,22 18 744,22 18 807,90
Wartość księgowa na jedną akcję 34,50 45,08 66,02 77,91 92,11
Zysk (strata) na jedną akcję 8,95 11,74 13,27 15,74 17,55
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
13.04.2018 2020 DM BDM S.A. 1 695 800 448 900 -
13.04.2018 2019 DM BDM S.A. 1 462 000 390 500 -
13.04.2018 2018 DM BDM S.A. 1 226 400 338 000 -
12.04.2018 2016 DM BDM S.A. 783 400 248 700 -
12.04.2018 2017 DM BDM S.A. 1 055 500 295 200 -
12.04.2018 2015 DM BDM S.A. 611 200 204 300 -