STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

FLD (FLUID)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 424,00 6,00 41,00 1,00 1,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 682,00 -3 265,00 -2 483,00 -2 332,00 -1 989,00
Zysk (strata) brutto -3 081,00 -3 699,00 -2 896,00 -2 355,00 -2 857,00
Zysk (strata) netto -3 081,00 -3 699,00 -2 896,00 -2 355,00 -2 857,00
Aktywa razem 66 021,00 64 299,00 59 044,00 61 053,00 58 307,00
Kapitał własny 18 179,00 19 480,00 11 948,00 14 586,00 7 226,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 33 496,04 39 496,04 39 496,04 39 986,04 39 986,04
Wartość księgowa na jedną akcję 0,54 0,49 0,30 0,37 0,18
Zysk (strata) na jedną akcję -0,09 -0,09 -0,07 -0,06 -0,07
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 2 607,00 13,00 946,00 804,00 226,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -376,00 -7 128,00 -4 016,00 2 779,00 -14 118,00
Zysk (strata) brutto -449,00 -7 219,00 -4 238,00 -33,00 -16 379,00
Zysk (strata) netto -449,00 -7 219,00 -3 608,00 -2,00 -17 758,00
Aktywa razem 52 645,00 49 837,00 61 000,00 67 803,00 59 044,00
Kapitał własny 33 035,00 25 816,00 22 208,00 23 206,00 11 948,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 31 996,04 31 996,04 31 996,04 32 996,04 39 496,04
Wartość księgowa na jedną akcję 1,03 0,81 0,69 0,70 0,30
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 -0,23 -0,11 0,00 -0,45