STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IMC (IMCOMPANY)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ' IQ' IQ' IVQ'10 IVQ'11
Przychody netto ze sprzedaży - - - 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - - 0,00 0,00
Zysk (strata) brutto - - - 0,00 0,00
Zysk (strata) netto - - - 0,00 0,00
Aktywa razem - - - 7 516,00 6 817,00
Kapitał własny - - - 1 665,00 977,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - - 24 800,00 31 300,00
Wartość księgowa na jedną akcję - - - 0,07 0,03
Zysk (strata) na jedną akcję - - - 0,00 0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 49 766,00 92 344,00 17 043,00 63 216,00 52 558,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -6 361,00 38 845,00 -9 678,00 -7 585,00 -5 162,00
Zysk (strata) brutto -8 940,00 37 235,00 -9 223,00 -11 008,00 -14 829,00
Zysk (strata) netto -8 875,00 36 688,00 -9 150,00 -11 181,00 -14 724,00
Aktywa razem 296 029,00 334 744,00 340 975,00 298 408,00 268 222,00
Kapitał własny 113 640,00 156 730,00 142 832,00 132 872,00 98 312,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 31 300,00 31 300,00 31 300,00 31 300,00 31 300,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,63 5,01 4,56 4,25 3,14
Zysk (strata) na jedną akcję -0,28 1,17 -0,29 -0,36 -0,47
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2010 2011
Przychody netto ze sprzedaży - - - 11 334,00 8 965,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - - 851,00 -802,00
Zysk (strata) brutto - - - 483,00 -1 235,00
Zysk (strata) netto - - - 422,00 -1 037,00
Aktywa razem - - - 7 516,00 6 817,00
Kapitał własny - - - 1 665,00 977,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - - 24 800,00 31 300,00
Wartość księgowa na jedną akcję - - - 0,07 0,03
Zysk (strata) na jedną akcję - - - 0,02 -0,03
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 179 120,00 190 931,00 189 538,00 204 937,00 222 369,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 58 557,00 45 990,00 28 806,00 36 003,00 15 221,00
Zysk (strata) brutto 10 469,00 21 489,00 17 787,00 28 318,00 8 064,00
Zysk (strata) netto 11 293,00 21 894,00 17 528,00 27 697,00 7 482,00
Aktywa razem 174 627,00 158 945,00 180 094,00 198 206,00 298 408,00
Kapitał własny 55 476,00 65 609,00 103 549,00 120 243,00 132 872,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 31 300,00 31 300,00 31 300,00 31 300,00 31 300,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,77 2,10 3,31 3,84 4,25
Zysk (strata) na jedną akcję 0,36 0,70 0,56 0,89 0,24