STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IMC (IMCOMPANY)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ' IQ' IQ' IVQ'10 IVQ'11
Przychody netto ze sprzedaży - - - 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - - 0,00 0,00
Zysk (strata) brutto - - - 0,00 0,00
Zysk (strata) netto - - - 0,00 0,00
Aktywa razem - - - 7 516,00 6 817,00
Kapitał własny - - - 1 665,00 977,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - - 24 800,00 31 300,00
Wartość księgowa na jedną akcję - - - 0,07 0,03
Zysk (strata) na jedną akcję - - - 0,00 0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 73 254,00 37 022,00 60 724,00 49 766,00 92 344,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 34 386,00 12 274,00 -3 248,00 -6 361,00 38 845,00
Zysk (strata) brutto 33 053,00 7 727,00 -4 268,00 -8 940,00 37 235,00
Zysk (strata) netto 32 695,00 7 859,00 -4 624,00 -8 875,00 36 688,00
Aktywa razem 240 928,00 227 580,00 198 206,00 296 029,00 334 744,00
Kapitał własny 138 030,00 121 020,00 120 243,00 113 640,00 156 730,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 31 300,00 31 300,00 31 300,00 31 300,00 31 300,00
Wartość księgowa na jedną akcję 4,41 3,87 3,84 3,63 5,01
Zysk (strata) na jedną akcję 1,05 0,25 -0,15 -0,28 1,17
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2010 2011
Przychody netto ze sprzedaży - - - 11 334,00 8 965,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - - 851,00 -802,00
Zysk (strata) brutto - - - 483,00 -1 235,00
Zysk (strata) netto - - - 422,00 -1 037,00
Aktywa razem - - - 7 516,00 6 817,00
Kapitał własny - - - 1 665,00 977,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - - 24 800,00 31 300,00
Wartość księgowa na jedną akcję - - - 0,07 0,03
Zysk (strata) na jedną akcję - - - 0,02 -0,03
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 191 759,00 179 120,00 190 931,00 189 538,00 204 937,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 45 787,00 58 557,00 45 990,00 28 806,00 36 003,00
Zysk (strata) brutto -46 718,00 10 469,00 21 489,00 17 787,00 28 318,00
Zysk (strata) netto -46 523,00 11 293,00 21 894,00 17 528,00 27 697,00
Aktywa razem 183 796,00 174 627,00 158 945,00 180 094,00 198 206,00
Kapitał własny 27 028,00 55 476,00 65 609,00 103 549,00 120 243,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 31 300,00 31 300,00 31 300,00 31 300,00 31 300,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,86 1,77 2,10 3,31 3,84
Zysk (strata) na jedną akcję -1,49 0,36 0,70 0,56 0,89