STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DNS (DANKS)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 770,00 829,00 748,00 718,00 687,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 67,00 54,00 25,00 -37,00 1,00
Zysk (strata) brutto 84,00 106,00 77,00 13,00 51,00
Zysk (strata) netto 76,00 92,00 58,00 261,00 37,00
Aktywa razem 19 847,00 19 891,00 19 981,00 19 861,00 19 958,00
Kapitał własny 18 331,00 18 919,00 18 977,00 19 221,00 19 275,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 15 606,71 15 606,71 15 606,71 15 606,71 15 606,71
Wartość księgowa na jedną akcję 1,18 1,21 1,22 1,23 1,24
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 0,01 0,00 0,02 0,00
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 4 070,00 4 327,00 3 417,00 3 533,00 3 065,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 039,00 2 132,00 2 109,00 484,00 105,00
Zysk (strata) brutto 2 535,00 2 219,00 2 261,00 657,00 275,00
Zysk (strata) netto 2 111,00 1 820,00 1 834,00 586,00 470,00
Aktywa razem 11 050,00 13 859,00 19 118,00 19 804,00 19 861,00
Kapitał własny 9 247,00 12 158,00 18 167,00 18 751,00 19 221,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 335,49 10 335,49 15 606,71 15 606,71 15 606,71
Wartość księgowa na jedną akcję 1,11 1,18 1,16 1,20 1,23
Zysk (strata) na jedną akcję 0,25 0,18 0,12 0,04 0,03