STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DNS (DANKS)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 853,00 697,00 714,00 770,00 829,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 120,00 19,00 -167,00 67,00 54,00
Zysk (strata) brutto 148,00 64,00 -91,00 84,00 106,00
Zysk (strata) netto 154,00 70,00 -88,00 76,00 92,00
Aktywa razem 19 696,00 19 782,00 19 804,00 19 847,00 19 891,00
Kapitał własny 18 271,00 18 341,00 18 751,00 18 331,00 18 919,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 15 606,71 15 606,71 15 606,71 15 606,71 15 606,71
Wartość księgowa na jedną akcję 1,17 1,18 1,20 1,18 1,21
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 0,00 -0,01 0,01 0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 4 327,00 4 070,00 4 327,00 3 417,00 3 533,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 080,00 2 039,00 2 132,00 2 109,00 484,00
Zysk (strata) brutto 2 090,00 2 535,00 2 219,00 2 261,00 657,00
Zysk (strata) netto 1 707,00 2 111,00 1 820,00 1 834,00 586,00
Aktywa razem 8 340,00 11 050,00 13 859,00 19 118,00 19 804,00
Kapitał własny 6 813,00 9 247,00 12 158,00 18 167,00 18 751,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 335,49 8 335,49 10 335,49 15 606,71 15 606,71
Wartość księgowa na jedną akcję 0,82 1,11 1,18 1,16 1,20
Zysk (strata) na jedną akcję 0,21 0,25 0,18 0,12 0,04