STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DNS (DANKS)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 268,00 853,00 697,00 714,00 770,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 496,00 120,00 19,00 -167,00 67,00
Zysk (strata) brutto 521,00 148,00 64,00 -91,00 84,00
Zysk (strata) netto 450,00 154,00 70,00 -88,00 76,00
Aktywa razem 19 820,00 19 696,00 19 782,00 19 804,00 19 847,00
Kapitał własny 18 618,00 18 271,00 18 341,00 18 751,00 18 331,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 15 606,71 15 606,71 15 606,71 15 606,71 15 606,71
Wartość księgowa na jedną akcję 1,19 1,17 1,18 1,20 1,18
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 0,01 0,00 -0,01 0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 4 327,00 4 070,00 4 327,00 3 417,00 3 533,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 080,00 2 039,00 2 132,00 2 109,00 484,00
Zysk (strata) brutto 2 090,00 2 535,00 2 219,00 2 261,00 657,00
Zysk (strata) netto 1 707,00 2 111,00 1 820,00 1 834,00 586,00
Aktywa razem 8 340,00 11 050,00 13 859,00 19 118,00 19 804,00
Kapitał własny 6 813,00 9 247,00 12 158,00 18 167,00 18 751,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 335,49 8 335,49 10 335,49 15 606,71 15 606,71
Wartość księgowa na jedną akcję 0,82 1,11 1,18 1,16 1,20
Zysk (strata) na jedną akcję 0,21 0,25 0,18 0,12 0,04