STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

HRL (HORNIGOLD)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 84,00 43,00 2 366,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 0,00 0,00 -673,00 155,00 -330,00
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00 -673,00 153,00 -370,00
Zysk (strata) netto 0,00 0,00 -673,00 153,00 -370,00
Aktywa razem 2 010,00 2 010,00 6 617,00 8 321,00 11 472,00
Kapitał własny 1 465,00 1 465,00 6 375,00 6 528,00 6 157,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 126 226,03 126 226,03 126 226,03 163 592,69 163 592,69
Wartość księgowa na jedną akcję 0,01 0,01 0,05 0,04 0,04
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,00 -0,01 0,00 -0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'14 IVQ'14 IQ'15 IIQ'15 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 2 532,00 638,00 223,00 1 175,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 163,00 -593,00 -821,00 264,00 0,00
Zysk (strata) brutto 1 162,00 -727,00 -823,00 -19 293,00 0,00
Zysk (strata) netto 1 162,00 -731,00 -823,00 -19 293,00 0,00
Aktywa razem 26 371,00 25 365,00 23 281,00 4 234,00 29 091,00
Kapitał własny 21 038,00 20 609,00 19 786,00 629,00 6 307,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 126 226,03 126 226,03 126 226,03 126 226,03 163 592,69
Wartość księgowa na jedną akcję 0,17 0,16 0,16 0,01 0,04
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 -0,01 -0,01 -0,15 0,00
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 250,00 328,00 5,00 1 244,00 2 289,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3,00 -344,00 -274,00 1 059,00 -694,00
Zysk (strata) brutto 37,00 -19 839,00 -274,00 1 059,00 -694,00
Zysk (strata) netto 17,00 -19 875,00 -269,00 1 065,00 -694,00
Aktywa razem 20 758,00 849,00 578,00 1 730,00 6 617,00
Kapitał własny 20 544,00 668,00 400,00 1 465,00 6 375,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 126 226,03 126 226,03 126 226,03 126 226,03 126 226,03
Wartość księgowa na jedną akcję 0,16 0,01 0,00 0,01 0,05
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 -0,16 -0,00 0,01 -0,01
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2011 2012 2013 2014
Przychody netto ze sprzedaży - 1 331,00 5 923,00 3 528,00 4 581,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - -1 580,00 -71,00 -420,00 115,00
Zysk (strata) brutto - -1 575,00 -63,00 -372,00 -22,00
Zysk (strata) netto - -1 567,00 -75,00 -459,00 83,00
Aktywa razem - 42 719,00 21 645,00 25 365,00 25 365,00
Kapitał własny - 40 324,00 20 758,00 20 526,00 20 609,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 15 600,00 126 226,03 126 226,03 126 226,03
Wartość księgowa na jedną akcję - 2,59 0,16 0,16 0,16
Zysk (strata) na jedną akcję - -0,10 -0,00 -0,00 0,00