STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

HRL (HORNIGOLD)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 43,00 2 366,00 1 082,00 1 228,00 20,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 155,00 -330,00 10,00 1 047,00 -218,00
Zysk (strata) brutto 153,00 -370,00 -57,00 993,00 2 735,00
Zysk (strata) netto 153,00 -370,00 -57,00 993,00 2 735,00
Aktywa razem 8 321,00 11 472,00 11 195,00 17 213,00 19 698,00
Kapitał własny 6 528,00 6 157,00 6 109,00 10 660,00 13 257,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 163 592,69 163 592,69 163 592,69 163 592,69 163 592,69
Wartość księgowa na jedną akcję 0,04 0,04 0,04 0,07 0,08
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 -0,00 0,00 0,01 0,02
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 900,00 1 152,00 2 037,00 1 265,00 456,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 155,00 -168,00 472,00 1 003,00 -273,00
Zysk (strata) brutto 153,00 -208,00 193,00 750,00 2 526,00
Zysk (strata) netto 153,00 -221,00 192,00 711,00 2 526,00
Aktywa razem 8 321,00 29 091,00 29 717,00 35 305,00 38 772,00
Kapitał własny 6 528,00 6 307,00 6 507,00 10 790,00 13 170,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 163 592,69 163 592,69 163 592,69 163 592,69 163 592,69
Wartość księgowa na jedną akcję 0,04 0,04 0,04 0,07 0,08
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 -0,00 0,00 0,00 0,02
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 328,00 5,00 1 244,00 2 289,00 5 577,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -344,00 -274,00 1 059,00 -694,00 882,00
Zysk (strata) brutto -19 839,00 -274,00 1 059,00 -694,00 718,00
Zysk (strata) netto -19 875,00 -269,00 1 065,00 -694,00 718,00
Aktywa razem 849,00 578,00 1 730,00 6 617,00 17 213,00
Kapitał własny 668,00 400,00 1 465,00 6 375,00 10 660,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 126 226,03 126 226,03 126 226,03 126 226,03 163 592,69
Wartość księgowa na jedną akcję 0,01 0,00 0,01 0,05 0,07
Zysk (strata) na jedną akcję -0,16 -0,00 0,01 -0,01 0,00
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 5 923,00 3 528,00 4 581,00 2 289,00 5 355,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -71,00 -420,00 115,00 -694,00 1 463,00
Zysk (strata) brutto -63,00 -372,00 -22,00 -694,00 887,00
Zysk (strata) netto -75,00 -459,00 83,00 -694,00 834,00
Aktywa razem 21 645,00 25 365,00 25 365,00 6 617,00 35 305,00
Kapitał własny 20 758,00 20 526,00 20 609,00 6 375,00 10 790,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 126 226,03 126 226,03 126 226,03 126 226,03 163 592,69
Wartość księgowa na jedną akcję 0,16 0,16 0,16 0,05 0,07
Zysk (strata) na jedną akcję -0,00 -0,00 0,00 -0,01 0,01