STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MEX (MEXPOLSKA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 602,00 793,00 1 058,00 2 127,00 1 170,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -203,00 -145,00 -17,00 849,00 -1 152,00
Zysk (strata) brutto -197,00 -112,00 1 548,00 913,00 -1 149,00
Zysk (strata) netto -209,00 -42,00 1 477,00 821,00 -1 206,00
Aktywa razem 23 013,00 23 358,00 24 467,00 28 705,00 28 570,00
Kapitał własny 15 709,00 15 760,00 15 781,00 16 557,00 16 370,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 665,44 7 665,44 7 665,44 7 665,44 7 665,44
Wartość księgowa na jedną akcję 2,05 2,06 2,06 2,16 2,14
Zysk (strata) na jedną akcję -0,03 -0,01 0,19 0,11 -0,16
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 17 138,00 16 165,00 18 525,00 21 664,00 18 949,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 910,00 1 134,00 1 253,00 2 499,00 -747,00
Zysk (strata) brutto 441,00 748,00 891,00 1 873,00 -1 008,00
Zysk (strata) netto -63,00 690,00 571,00 1 593,00 -1 461,00
Aktywa razem 59 539,00 66 234,00 65 315,00 67 917,00 68 009,00
Kapitał własny 12 640,00 18 085,00 13 145,00 14 510,00 13 698,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 665,44 7 665,44 7 665,44 7 665,44 7 665,44
Wartość księgowa na jedną akcję 1,65 2,36 1,72 1,89 1,79
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 0,09 0,07 0,21 -0,19
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 7 642,00 5 851,00 4 407,00 4 134,00 5 148,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 540,00 2 349,00 1 269,00 1 171,00 -505,00
Zysk (strata) brutto 3 292,00 3 152,00 1 501,00 1 660,00 1 160,00
Zysk (strata) netto 2 939,00 2 485,00 1 247,00 1 409,00 1 010,00
Aktywa razem 27 931,00 26 480,00 23 983,00 23 013,00 28 570,00
Kapitał własny 17 672,00 17 435,00 16 229,00 15 709,00 16 370,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 665,44 7 665,44 7 665,44 7 665,44 7 665,44
Wartość księgowa na jedną akcję 2,31 2,28 2,12 2,05 2,14
Zysk (strata) na jedną akcję 0,38 0,32 0,16 0,18 0,13
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 52 309,00 58 891,00 64 424,00 66 530,00 75 304,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 106,00 4 442,00 4 767,00 5 532,00 4 139,00
Zysk (strata) brutto 4 382,00 4 348,00 4 647,00 3 936,00 2 503,00
Zysk (strata) netto 4 220,00 3 699,00 3 837,00 2 623,00 1 394,00
Aktywa razem 27 945,00 29 328,00 29 219,00 59 539,00 68 009,00
Kapitał własny 13 683,00 14 771,00 16 191,00 12 640,00 13 698,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 665,44 7 665,44 7 665,44 7 665,44 7 665,44
Wartość księgowa na jedną akcję 1,79 1,93 2,11 1,65 1,79
Zysk (strata) na jedną akcję 0,55 0,48 0,50 0,34 0,18