STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MEX (MEXPOLSKA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 548,00 602,00 793,00 1 058,00 2 127,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 757,00 -147,00 -145,00 -17,00 849,00
Zysk (strata) brutto 779,00 -141,00 -112,00 1 548,00 913,00
Zysk (strata) netto 662,00 -153,00 -42,00 1 477,00 821,00
Aktywa razem 23 527,00 23 106,00 23 358,00 24 467,00 28 705,00
Kapitał własny 16 332,00 15 802,00 15 760,00 15 781,00 16 557,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 665,44 7 665,44 7 665,44 7 665,44 7 665,44
Wartość księgowa na jedną akcję 2,13 2,06 2,06 2,06 2,16
Zysk (strata) na jedną akcję 0,09 -0,02 -0,01 0,19 0,11
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 19 020,00 17 138,00 16 165,00 18 525,00 21 664,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 572,00 40,00 1 134,00 1 253,00 2 499,00
Zysk (strata) brutto 2 347,00 928,00 748,00 891,00 1 873,00
Zysk (strata) netto 1 951,00 635,00 690,00 571,00 1 593,00
Aktywa razem 62 231,00 30 531,00 66 234,00 65 315,00 67 917,00
Kapitał własny 13 709,00 17 444,00 18 085,00 13 145,00 14 510,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 665,44 7 665,44 7 665,44 7 665,44 7 665,44
Wartość księgowa na jedną akcję 1,79 2,28 2,36 1,72 1,89
Zysk (strata) na jedną akcję 0,26 0,08 0,09 0,07 0,21
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 6 055,00 7 642,00 5 851,00 4 407,00 4 134,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 732,00 2 540,00 2 349,00 1 269,00 1 227,00
Zysk (strata) brutto -350,00 3 292,00 3 152,00 1 501,00 1 716,00
Zysk (strata) netto -589,00 2 939,00 2 485,00 1 247,00 1 466,00
Aktywa razem 18 168,00 27 931,00 26 480,00 23 983,00 23 106,00
Kapitał własny 11 123,00 17 672,00 17 435,00 16 229,00 15 802,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 354,08 7 665,44 7 665,44 7 665,44 7 665,44
Wartość księgowa na jedną akcję 1,75 2,31 2,28 2,12 2,06
Zysk (strata) na jedną akcję -0,09 0,38 0,32 0,16 0,19
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 47 554,00 52 309,00 58 891,00 64 424,00 66 530,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -435,00 4 106,00 4 442,00 4 767,00 4 662,00
Zysk (strata) brutto -974,00 4 382,00 4 348,00 4 647,00 4 423,00
Zysk (strata) netto -1 554,00 4 220,00 3 699,00 3 837,00 3 321,00
Aktywa razem 20 381,00 27 945,00 29 328,00 29 219,00 30 531,00
Kapitał własny 6 738,00 13 683,00 14 771,00 16 191,00 17 444,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 354,08 7 665,44 7 665,44 7 665,44 7 665,44
Wartość księgowa na jedną akcję 1,06 1,79 1,93 2,11 2,28
Zysk (strata) na jedną akcję -0,25 0,55 0,48 0,50 0,43