STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MEX (MEXPOLSKA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 793,00 1 058,00 2 127,00 1 170,00 1 070,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -145,00 -17,00 849,00 -1 152,00 -51,00
Zysk (strata) brutto -112,00 1 548,00 913,00 -1 149,00 36,00
Zysk (strata) netto -42,00 1 477,00 821,00 -1 206,00 -30,00
Aktywa razem 23 265,00 24 467,00 28 705,00 28 570,00 29 394,00
Kapitał własny 15 667,00 15 781,00 16 557,00 16 370,00 16 340,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 665,44 7 665,44 7 665,44 7 665,44 7 665,44
Wartość księgowa na jedną akcję 2,04 2,06 2,16 2,14 2,13
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 0,19 0,11 -0,16 -0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 16 165,00 18 525,00 21 664,00 18 949,00 14 819,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 051,00 1 336,00 2 499,00 -747,00 -937,00
Zysk (strata) brutto 652,00 987,00 1 873,00 -1 008,00 -1 802,00
Zysk (strata) netto 596,00 665,00 1 593,00 -1 461,00 -1 433,00
Aktywa razem 65 387,00 65 315,00 67 917,00 68 009,00 68 947,00
Kapitał własny 13 645,00 13 145,00 14 510,00 13 698,00 12 393,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 665,44 7 665,44 7 665,44 7 665,44 7 665,44
Wartość księgowa na jedną akcję 1,78 1,72 1,89 1,79 1,62
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 0,09 0,21 -0,19 -0,19
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 7 642,00 5 851,00 4 407,00 4 134,00 5 148,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 540,00 2 349,00 1 269,00 1 171,00 -505,00
Zysk (strata) brutto 3 292,00 3 152,00 1 501,00 1 660,00 1 160,00
Zysk (strata) netto 2 939,00 2 485,00 1 247,00 1 409,00 1 010,00
Aktywa razem 27 931,00 26 480,00 23 983,00 23 013,00 28 570,00
Kapitał własny 17 672,00 17 435,00 16 229,00 15 709,00 16 370,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 665,44 7 665,44 7 665,44 7 665,44 7 665,44
Wartość księgowa na jedną akcję 2,31 2,28 2,12 2,05 2,14
Zysk (strata) na jedną akcję 0,38 0,32 0,16 0,18 0,13
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 52 309,00 58 891,00 64 424,00 66 530,00 75 304,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 106,00 4 442,00 4 767,00 5 532,00 4 139,00
Zysk (strata) brutto 4 382,00 4 348,00 4 647,00 3 936,00 2 503,00
Zysk (strata) netto 4 220,00 3 699,00 3 837,00 2 623,00 1 394,00
Aktywa razem 27 945,00 29 328,00 29 219,00 59 539,00 68 009,00
Kapitał własny 13 683,00 14 771,00 16 191,00 12 640,00 13 698,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 665,44 7 665,44 7 665,44 7 665,44 7 665,44
Wartość księgowa na jedną akcję 1,79 1,93 2,11 1,65 1,79
Zysk (strata) na jedną akcję 0,55 0,48 0,50 0,34 0,18