STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MEX (MEXPOLSKA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 170,00 1 548,00 602,00 793,00 1 058,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 451,00 757,00 -147,00 -145,00 -17,00
Zysk (strata) brutto 895,00 779,00 -141,00 -112,00 1 548,00
Zysk (strata) netto 669,00 662,00 -153,00 -42,00 1 477,00
Aktywa razem 23 778,00 23 527,00 23 106,00 23 358,00 24 467,00
Kapitał własny 15 828,00 16 332,00 15 802,00 15 760,00 15 781,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 665,44 7 665,44 7 665,44 7 665,44 7 665,44
Wartość księgowa na jedną akcję 2,07 2,13 2,06 2,06 2,06
Zysk (strata) na jedną akcję 0,09 0,09 -0,02 -0,01 0,19
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 16 650,00 19 020,00 17 138,00 16 165,00 18 525,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 620,00 2 350,00 642,00 1 134,00 1 253,00
Zysk (strata) brutto 669,00 2 260,00 536,00 748,00 891,00
Zysk (strata) netto 214,00 1 868,00 237,00 690,00 571,00
Aktywa razem 62 351,00 31 205,00 30 531,00 66 234,00 65 315,00
Kapitał własny 12 047,00 17 576,00 17 444,00 18 085,00 13 145,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 665,44 7 665,44 7 665,44 7 665,44 7 665,44
Wartość księgowa na jedną akcję 1,57 2,29 2,28 2,36 1,72
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 0,24 0,03 0,09 0,07
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 6 055,00 7 642,00 5 851,00 4 407,00 4 134,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 732,00 2 540,00 2 349,00 1 269,00 1 227,00
Zysk (strata) brutto -350,00 3 292,00 3 152,00 1 501,00 1 716,00
Zysk (strata) netto -589,00 2 939,00 2 485,00 1 247,00 1 466,00
Aktywa razem 18 168,00 27 931,00 26 480,00 23 983,00 23 106,00
Kapitał własny 11 123,00 17 672,00 17 435,00 16 229,00 15 802,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 354,08 7 665,44 7 665,44 7 665,44 7 665,44
Wartość księgowa na jedną akcję 1,75 2,31 2,28 2,12 2,06
Zysk (strata) na jedną akcję -0,09 0,38 0,32 0,16 0,19
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 47 554,00 52 309,00 58 891,00 64 424,00 66 530,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -435,00 4 106,00 4 442,00 4 767,00 4 662,00
Zysk (strata) brutto -974,00 4 382,00 4 348,00 4 647,00 4 423,00
Zysk (strata) netto -1 554,00 4 220,00 3 699,00 3 837,00 3 321,00
Aktywa razem 20 381,00 27 945,00 29 328,00 29 219,00 30 531,00
Kapitał własny 6 738,00 13 683,00 14 771,00 16 191,00 17 444,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 354,08 7 665,44 7 665,44 7 665,44 7 665,44
Wartość księgowa na jedną akcję 1,06 1,79 1,93 2,11 2,28
Zysk (strata) na jedną akcję -0,25 0,55 0,48 0,50 0,43