STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

OVO (OVOSTAR)


RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 30 932,00 21 818,00 23 647,00 4 941,00 23 660,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 572,00 -328,00 -1 027,00 -22 619,00 1 043,00
Zysk (strata) brutto 4 510,00 -819,00 -1 046,00 -22 898,00 1 185,00
Zysk (strata) netto 4 392,00 -918,00 -1 030,00 -22 458,00 1 161,00
Aktywa razem 151 768,00 156 315,00 165 569,00 145 815,00 126 048,00
Kapitał własny 132 915,00 130 510,00 140 918,00 119 832,00 101 837,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 22,15 21,75 23,49 19,97 16,97
Zysk (strata) na jedną akcję 0,73 -0,15 -0,17 -3,74 0,19
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 78 016,00 78 387,00 98 852,00 121 747,00 81 338,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 32 383,00 21 638,00 23 692,00 19 125,00 -19 402,00
Zysk (strata) brutto 32 652,00 22 708,00 22 577,00 17 575,00 -20 253,00
Zysk (strata) netto 30 954,00 22 153,00 22 457,00 17 441,00 -20 014,00
Aktywa razem 100 718,00 110 003,00 131 023,00 145 573,00 145 815,00
Kapitał własny 76 071,00 85 893,00 104 081,00 125 994,00 119 832,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 12,68 14,32 17,35 21,00 19,97
Zysk (strata) na jedną akcję 5,16 3,69 3,74 2,91 -3,34
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
20.12.2011 2013 KBC Securities 109 600 29 800 EBITDA - 36,6 mln USD
20.12.2011 2011 KBC Securities 47 800 13 400 Wynik w USD, skorygowana EBITDA wyniesie 15,8 mln USD
20.12.2011 2012 KBC Securities 70 100 14 700 EBTIDA - 19,7 mln USD