STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

OVO (OVOSTAR)


RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 29 088,00 30 705,00 29 643,00 30 932,00 21 818,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 602,00 2 753,00 3 945,00 4 572,00 -328,00
Zysk (strata) brutto 3 091,00 3 466,00 3 589,00 4 510,00 -819,00
Zysk (strata) netto 3 341,00 3 472,00 3 395,00 4 392,00 -918,00
Aktywa razem 148 572,00 140 194,00 145 573,00 151 768,00 156 315,00
Kapitał własny 125 797,00 120 034,00 125 994,00 132 915,00 130 510,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 20,97 20,01 21,00 22,15 21,75
Zysk (strata) na jedną akcję 0,56 0,58 0,57 0,73 -0,15
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 77 593,00 78 016,00 78 387,00 98 852,00 121 747,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 25 382,00 32 383,00 21 638,00 23 692,00 19 125,00
Zysk (strata) brutto 26 004,00 32 652,00 22 708,00 22 577,00 17 575,00
Zysk (strata) netto 25 339,00 30 954,00 22 153,00 22 457,00 17 441,00
Aktywa razem 101 620,00 100 718,00 110 003,00 131 023,00 145 573,00
Kapitał własny 82 732,00 76 071,00 85 893,00 104 081,00 125 994,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 13,79 12,68 14,32 17,35 21,00
Zysk (strata) na jedną akcję 4,22 5,16 3,69 3,74 2,91
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
20.12.2011 2013 KBC Securities 109 600 29 800 EBITDA - 36,6 mln USD
20.12.2011 2011 KBC Securities 47 800 13 400 Wynik w USD, skorygowana EBITDA wyniesie 15,8 mln USD
20.12.2011 2012 KBC Securities 70 100 14 700 EBTIDA - 19,7 mln USD