STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

YOL (YOLO)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 2 358,00 2 361,00 2 170,00 2 052,00 1 925,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 421,00 -1 514,00 -1 616,00 -855,00 46,00
Zysk (strata) brutto 62,00 -1 899,00 -2 030,00 -1 202,00 -341,00
Zysk (strata) netto 62,00 -1 899,00 -2 030,00 -1 202,00 -341,00
Aktywa razem 24 594,00 24 171,00 21 715,00 21 149,00 20 299,00
Kapitał własny 4 977,00 3 100,00 1 038,00 -201,00 -616,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 879,19 8 879,19 8 879,19 8 879,19 8 879,19
Wartość księgowa na jedną akcję 0,56 0,35 0,12 -0,02 -0,07
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 -0,21 -0,23 -0,14 -0,04
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17
Przychody netto ze sprzedaży 673,00 167,00 517,00 886,00 1 561,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 250,00 -1 752,00 557,00 -2 309,00 -2 906,00
Zysk (strata) brutto -1 984,00 -1 155,00 782,00 -2 408,00 -2 536,00
Zysk (strata) netto -2 641,00 -1 155,00 782,00 -2 408,00 -2 536,00
Aktywa razem 116 117,00 77 652,00 48 648,00 37 939,00 36 163,00
Kapitał własny 105 773,00 68 203,00 31 216,00 28 802,00 26 266,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 19 779,89 19 779,89 19 779,89 19 779,89 13 252,53
Wartość księgowa na jedną akcję 5,35 3,45 1,58 1,46 1,98
Zysk (strata) na jedną akcję -0,13 -0,06 0,04 -0,12 -0,19
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 516,00 667,00 -20,00 3 135,00 8 941,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5 876,00 2 578,00 -5 896,00 -5 258,00 -3 564,00
Zysk (strata) brutto -6 756,00 2 837,00 -5 313,00 -6 338,00 -5 069,00
Zysk (strata) netto 3 763,00 37 807,00 -5 313,00 -6 338,00 -5 069,00
Aktywa razem 162 125,00 115 750,00 36 173,00 23 237,00 21 149,00
Kapitał własny 116 084,00 105 773,00 26 276,00 4 879,00 -201,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 19 700,00 19 779,89 13 252,53 8 879,19 8 879,19
Wartość księgowa na jedną akcję 5,89 5,35 1,98 0,55 -0,02
Zysk (strata) na jedną akcję 0,19 1,91 -0,40 -0,71 -0,57
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017
Przychody netto ze sprzedaży 61 772,00 45 019,00 1 890,00 2 349,00 3 306,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 585,00 8 603,00 -5 118,00 -4 163,00 -6 416,00
Zysk (strata) brutto 5 065,00 1 993,00 -5 215,00 -135,00 -5 323,00
Zysk (strata) netto 5 065,00 1 978,00 3 987,00 37 420,00 -5 323,00
Aktywa razem 192 280,00 171 860,00 167 593,00 116 117,00 36 163,00
Kapitał własny 112 798,00 112 268,00 116 490,00 105 773,00 26 266,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 19 700,00 19 700,00 19 700,00 19 779,89 13 252,53
Wartość księgowa na jedną akcję 5,73 5,70 5,91 5,35 1,98
Zysk (strata) na jedną akcję 0,26 0,10 0,20 1,89 -0,40
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
24.06.2013 2012 Noble Securities 90 812 22 085 -
24.06.2013 2013 Noble Securities 91 906 11 072 -
24.06.2013 2014 Noble Securities 119 099 21 642 -
24.06.2013 2015 Noble Securities 138 782 19 056 -
24.06.2013 2011 Noble Securities 41 112 14 707 -
01.05.2012 2010 Trigon -