STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ASP (AUTOSPA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -182,00 -36,00 -21,00 -35,00 -29,00
Zysk (strata) brutto -192,00 -136,00 -62,00 -79,00 -70,00
Zysk (strata) netto -192,00 -136,00 -62,00 -79,00 -70,00
Aktywa razem 27 300,00 27 261,00 27 319,00 27 283,00 27 269,00
Kapitał własny 22 812,00 22 676,00 22 651,00 22 572,00 22 502,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 415,16 11 415,16 11 415,16 11 415,16 11 415,16
Wartość księgowa na jedną akcję 2,00 1,99 1,98 1,98 1,97
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 2 406,00 1 563,00 3 023,00 1 194,00 367,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 282,00 -6,00 -361,00 -187,00 -775,00
Zysk (strata) brutto 3,00 -396,00 -747,00 -399,00 -1 026,00
Zysk (strata) netto 3,00 -396,00 -747,00 -399,00 -1 026,00
Aktywa razem 27 952,00 27 771,00 23 685,00 23 604,00 23 343,00
Kapitał własny 13 474,00 13 094,00 10 481,00 11 130,00 10 105,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 415,16 11 415,16 11 415,16 11 415,16 11 415,16
Wartość księgowa na jedną akcję 1,18 1,15 0,92 0,98 0,89
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 -0,04 -0,07 -0,04 -0,09
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -276,00 -95,00 -299,00 -62,00 -261,00
Zysk (strata) brutto -263,00 -5,00 -1 802,00 -493,00 -471,00
Zysk (strata) netto -190,00 -5,00 -1 802,00 -577,00 -471,00
Aktywa razem 32 725,00 33 396,00 30 798,00 27 433,00 27 319,00
Kapitał własny 22 892,00 21 475,00 23 657,00 23 122,00 22 651,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 167,28 9 611,82 11 415,16 11 415,16 11 415,16
Wartość księgowa na jedną akcję 2,80 2,23 2,07 2,03 1,98
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 -0,00 -0,16 -0,05 -0,04
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 18 382,00 14 210,00 10 343,00 8 246,00 9 180,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 499,00 765,00 1 757,00 966,00 -1 381,00
Zysk (strata) brutto 957,00 -741,00 216,00 -471,00 -2 665,00
Zysk (strata) netto 323,00 -739,00 150,00 -960,00 -2 665,00
Aktywa razem 44 919,00 37 879,00 31 728,00 29 161,00 23 685,00
Kapitał własny 18 794,00 14 035,00 15 504,00 13 669,00 10 481,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 167,28 9 611,82 11 415,16 11 415,16 11 415,16
Wartość księgowa na jedną akcję 2,30 1,46 1,36 1,20 0,92
Zysk (strata) na jedną akcję 0,04 -0,08 0,01 -0,08 -0,23