STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ALL (AILLERON)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 26 084,00 26 384,00 27 864,00 37 107,00 22 796,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -743,00 -337,00 188,00 -3 621,00 -2 435,00
Zysk (strata) brutto -942,00 -371,00 296,00 -5 662,00 -2 154,00
Zysk (strata) netto -1 081,00 -388,00 270,00 -4 965,00 -2 251,00
Aktywa razem 106 038,00 104 873,00 108 604,00 115 400,00 99 114,00
Kapitał własny 72 939,00 72 269,00 72 539,00 67 574,00 65 323,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 355,50 12 355,50 12 355,50 12 355,50 12 355,50
Wartość księgowa na jedną akcję 5,90 5,85 5,87 5,47 5,29
Zysk (strata) na jedną akcję -0,09 -0,03 0,02 -0,40 -0,18
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 30 587,00 31 375,00 33 906,00 44 794,00 32 029,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 291,00 1 371,00 2 469,00 -1 028,00 1 163,00
Zysk (strata) brutto 1 084,00 1 309,00 2 576,00 -3 189,00 1 523,00
Zysk (strata) netto 482,00 938,00 2 041,00 -2 961,00 655,00
Aktywa razem 122 424,00 122 241,00 124 054,00 134 420,00 119 456,00
Kapitał własny 87 213,00 87 869,00 89 910,00 86 948,00 87 659,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 355,50 12 355,50 12 355,50 12 355,50 12 355,50
Wartość księgowa na jedną akcję 7,06 7,11 7,28 7,04 7,10
Zysk (strata) na jedną akcję 0,04 0,08 0,17 -0,24 0,05
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 17 608,00 61 949,00 96 643,00 108 692,00 117 439,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 357,00 6 167,00 8 857,00 3 219,00 -4 513,00
Zysk (strata) brutto 2 269,00 6 175,00 8 152,00 2 897,00 -6 679,00
Zysk (strata) netto 2 005,00 6 579,00 8 297,00 2 793,00 -6 164,00
Aktywa razem 95 170,00 118 504,00 116 100,00 122 760,00 115 400,00
Kapitał własny 58 540,00 65 119,00 70 945,00 74 020,00 67 574,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 355,50 12 355,50 12 355,50 12 355,50 12 355,50
Wartość księgowa na jedną akcję 4,74 5,27 5,74 5,99 5,47
Zysk (strata) na jedną akcję 0,16 0,53 0,67 0,23 -0,50
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 68 157,00 89 045,00 101 430,00 117 730,00 140 661,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 090,00 8 119,00 9 906,00 6 122,00 4 102,00
Zysk (strata) brutto 8 037,00 8 072,00 9 155,00 5 850,00 1 779,00
Zysk (strata) netto 6 573,00 7 621,00 9 147,00 5 018,00 499,00
Aktywa razem 116 307,00 128 789,00 127 659,00 136 970,00 134 420,00
Kapitał własny 67 135,00 74 756,00 81 432,00 86 731,00 86 948,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 355,50 12 355,50 12 355,50 12 355,50 12 355,50
Wartość księgowa na jedną akcję 5,43 6,05 6,59 7,02 7,04
Zysk (strata) na jedną akcję 0,53 0,62 0,74 0,41 0,04