STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ALL (AILLERON)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 19 998,00 25 998,00 21 695,00 41 000,00 26 084,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 273,00 2 444,00 -469,00 972,00 -743,00
Zysk (strata) brutto 191,00 2 409,00 -525,00 822,00 -942,00
Zysk (strata) netto 172,00 2 362,00 -521,00 780,00 -1 081,00
Aktywa razem 107 444,00 107 922,00 104 193,00 122 760,00 106 038,00
Kapitał własny 71 117,00 73 761,00 73 240,00 74 020,00 72 939,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 355,50 12 355,50 12 355,50 12 355,50 12 355,50
Wartość księgowa na jedną akcję 5,76 5,97 5,93 5,99 5,90
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 0,19 -0,04 0,06 -0,09
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 21 065,00 28 136,00 23 994,00 44 534,00 30 587,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 453,00 3 059,00 297,00 2 313,00 1 291,00
Zysk (strata) brutto 375,00 3 097,00 194,00 2 183,00 1 084,00
Zysk (strata) netto 298,00 2 878,00 -22,00 1 863,00 482,00
Aktywa razem 119 373,00 120 798,00 117 479,00 136 970,00 122 424,00
Kapitał własny 81 730,00 84 890,00 84 868,00 86 731,00 87 213,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 355,50 12 355,50 12 355,50 12 355,50 12 355,50
Wartość księgowa na jedną akcję 6,62 6,87 6,87 7,02 7,06
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 0,23 -0,00 0,15 0,04
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 14 665,00 17 608,00 61 949,00 96 643,00 108 692,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 627,00 2 357,00 6 167,00 8 857,00 3 219,00
Zysk (strata) brutto 3 679,00 2 269,00 6 175,00 8 152,00 2 897,00
Zysk (strata) netto 3 020,00 2 005,00 6 579,00 8 297,00 2 793,00
Aktywa razem 73 109,00 95 170,00 118 504,00 116 100,00 122 760,00
Kapitał własny 51 281,00 58 540,00 65 119,00 70 945,00 74 020,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 195,94 12 355,50 12 355,50 12 355,50 12 355,50
Wartość księgowa na jedną akcję 4,58 4,74 5,27 5,74 5,99
Zysk (strata) na jedną akcję 0,27 0,16 0,53 0,67 0,23
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 53 883,00 68 157,00 89 045,00 101 430,00 117 730,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 289,00 9 090,00 8 119,00 9 906,00 6 122,00
Zysk (strata) brutto 9 093,00 8 037,00 8 072,00 9 155,00 5 850,00
Zysk (strata) netto 7 048,00 6 573,00 7 621,00 9 147,00 5 017,00
Aktywa razem 87 123,00 116 307,00 128 789,00 127 659,00 136 970,00
Kapitał własny 55 308,00 67 135,00 74 756,00 81 432,00 86 731,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 195,94 12 355,50 12 355,50 12 355,50 12 355,50
Wartość księgowa na jedną akcję 4,94 5,43 6,05 6,59 7,02
Zysk (strata) na jedną akcję 0,63 0,53 0,62 0,74 0,41