STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ACG (ACAUTOGAZ)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 58 039,00 52 762,00 63 483,00 57 522,00 55 156,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 281,00 8 702,00 15 193,00 11 774,00 12 921,00
Zysk (strata) brutto 11 823,00 8 092,00 15 225,00 11 463,00 13 457,00
Zysk (strata) netto 9 518,00 6 508,00 12 387,00 9 364,00 11 140,00
Aktywa razem 163 854,00 166 433,00 181 463,00 189 681,00 186 693,00
Kapitał własny 105 304,00 111 812,00 126 926,00 98 276,00 109 416,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 717,13 9 717,13 9 878,78 9 878,78 9 878,78
Wartość księgowa na jedną akcję 10,84 11,51 12,85 9,95 11,08
Zysk (strata) na jedną akcję 0,98 0,67 1,25 0,95 1,13
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 168 892,00 166 732,00 184 891,00 194 414,00 237 426,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 30 414,00 35 173,00 37 413,00 39 407,00 49 562,00
Zysk (strata) brutto 31 601,00 35 525,00 37 730,00 37 909,00 48 430,00
Zysk (strata) netto 25 409,00 28 616,00 30 204,00 30 698,00 39 009,00
Aktywa razem 125 250,00 138 470,00 131 121,00 150 117,00 166 433,00
Kapitał własny 97 668,00 105 240,00 89 888,00 96 411,00 111 812,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 581,15 9 654,25 9 691,31 9 717,13 9 717,13
Wartość księgowa na jedną akcję 10,19 10,90 9,28 9,92 11,51
Zysk (strata) na jedną akcję 2,65 2,96 3,12 3,16 4,01