STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ACG (ACAUTOGAZ)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 63 483,00 57 522,00 55 156,00 46 521,00 62 425,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 193,00 11 774,00 12 921,00 6 396,00 13 396,00
Zysk (strata) brutto 15 225,00 11 463,00 13 457,00 6 310,00 13 823,00
Zysk (strata) netto 12 387,00 9 364,00 11 140,00 5 292,00 11 579,00
Aktywa razem 181 463,00 189 681,00 186 693,00 174 768,00 182 493,00
Kapitał własny 126 926,00 98 276,00 109 416,00 114 691,00 127 220,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 878,78 9 878,78 9 878,78 9 878,78 9 965,18
Wartość księgowa na jedną akcję 12,85 9,95 11,08 11,61 12,77
Zysk (strata) na jedną akcję 1,25 0,95 1,13 0,54 1,16
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 166 732,00 184 891,00 194 414,00 237 426,00 222 682,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 35 173,00 37 413,00 39 407,00 49 562,00 46 283,00
Zysk (strata) brutto 35 525,00 37 730,00 37 909,00 48 430,00 46 454,00
Zysk (strata) netto 28 616,00 30 204,00 30 698,00 39 009,00 38 183,00
Aktywa razem 138 470,00 131 121,00 150 117,00 166 433,00 174 768,00
Kapitał własny 105 240,00 89 888,00 96 411,00 111 812,00 114 691,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 654,25 9 691,31 9 717,13 9 717,13 9 878,78
Wartość księgowa na jedną akcję 10,90 9,28 9,92 11,51 11,61
Zysk (strata) na jedną akcję 2,96 3,12 3,16 4,01 3,87