STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MRD (MEDARD)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -36,00 -34,00 -21,00 -17,00 -19,00
Zysk (strata) brutto -36,00 -34,00 -21,00 -17,00 -19,00
Zysk (strata) netto -36,00 -34,00 -21,00 -17,00 -19,00
Aktywa razem 1 963,00 1 979,00 1 950,00 1 940,00 1 930,00
Kapitał własny 483,00 420,00 428,00 411,00 392,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 232,00 2 232,00 2 232,00 2 232,00 2 232,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,22 0,19 0,19 0,18 0,18
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 -0,02 -0,01 -0,01 -0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 5 452,00 4 674,00 2 841,00 1 175,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 55,00 -209,00 -63,00 -141,00 -131,00
Zysk (strata) brutto 25,00 -1 695,00 -176,00 -166,00 -131,00
Zysk (strata) netto 6,00 -1 440,00 -80,00 -166,00 -131,00
Aktywa razem 2 606,00 2 400,00 2 659,00 1 990,00 1 979,00
Kapitał własny 997,00 797,00 717,00 551,00 420,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 116,00 2 232,00 2 232,00 2 232,00 2 232,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,89 0,36 0,32 0,25 0,19
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 -0,65 -0,04 -0,07 -0,06