STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SET (SETANTA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży -282,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -104,00 -14,00 -83,00 -29,00 -45,00
Zysk (strata) brutto 1 266,00 -17,00 -86,00 -34,00 -51,00
Zysk (strata) netto 1 266,00 -17,00 -86,00 -34,00 -51,00
Aktywa razem 50,00 62,00 23,00 24,00 28,00
Kapitał własny -56,00 -73,00 -159,00 -193,00 -243,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 308,20 4 308,20 4 308,20 4 308,20 4 308,20
Wartość księgowa na jedną akcję -0,01 -0,02 -0,04 -0,05 -0,06
Zysk (strata) na jedną akcję 0,29 -0,00 -0,02 -0,01 -0,01
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'13 IVQ'13 IQ'14 IIQ'14 IIIQ'14
Przychody netto ze sprzedaży 249,00 707,00 185 346,00 161 434,00 136 435,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -63,00 179,00 60,00 213,00 180,00
Zysk (strata) brutto -148,00 98,00 135,00 112,00 170,00
Zysk (strata) netto -148,00 110,00 117,00 87,00 99,00
Aktywa razem 7 513,00 24 225,00 25 227,00 22 184,00 22 691,00
Kapitał własny 2 044,00 18 150,00 17 910,00 18 356,00 18 454,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 121,60 2 121,60 4 308,20 4 308,20 4 308,20
Wartość księgowa na jedną akcję 0,96 8,56 4,16 4,26 4,28
Zysk (strata) na jedną akcję -0,07 0,05 0,03 0,02 0,02
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży -8 742,00 -8 825,00 -8 583,00 -1 435,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -9 313,00 -9 219,00 -9 937,00 -1 718,00 -171,00
Zysk (strata) brutto -9 043,00 -9 258,00 -9 909,00 -1 520,00 -188,00
Zysk (strata) netto -7 394,00 -7 571,00 -8 567,00 -3 879,00 -188,00
Aktywa razem 22 683,00 15 490,00 6 193,00 50,00 28,00
Kapitał własny 20 256,00 12 685,00 3 823,00 -56,00 -243,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 308,20 4 308,20 4 308,20 4 308,20 4 308,20
Wartość księgowa na jedną akcję 4,70 2,94 0,89 -0,01 -0,06
Zysk (strata) na jedną akcję -1,72 -1,76 -1,99 -0,90 -0,04
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013
Przychody netto ze sprzedaży - - - 2 036,00 1 485,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - - 357,00 -14,00
Zysk (strata) brutto - - - 513,00 -180,00
Zysk (strata) netto - - - 424,00 -176,00
Aktywa razem - - - 8 106,00 24 225,00
Kapitał własny - - - 2 649,00 18 150,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - - 2 121,60 2 121,60
Wartość księgowa na jedną akcję - - - 1,25 8,56
Zysk (strata) na jedną akcję - - - 0,20 -0,08